Obec Baška dokončila rekonstrukci 4 dílčích úseků chodníků v celkové délce cca 602 metrů. Celý projekt nese název „Rekonstrukce chodníků v obci Baška – trasa A1, B, C, D“  a je označen číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012081.

Celkové náklady projektu včetně DPH činily 3 398 588,12 Kč. Přidělaná 95% dotace, kterou poskytl Integrovaný regionální operační program (IROP) prostřednictvím 10. výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy, činila 3 310 871,71 Kč. Zbylé náklady uhradila obec Baška ze svého rozpočtu.

 3739 001

 

  

unnamed