V pondělí 15. června 2020 zasedala Rada obce Baška. Informujeme vás o nejdůležitějších bodech zasedání.

Rada obce Baška schválila:

Výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce zdroje tepla v objektu OÚ Baška“ společnost REMER, a.s. z Třince za cenu 1.161.018,82 Kč bez DPH. Práce budou realizovány v termínu 01.07. - 31.08.2020.

Výběr zhotovitele akce „Prodloužení kanalizace Dřevěný kopec“ firmu Štěpána Vašinky z Bašky, za cenu 708 445,- Kč/bez DPH. Práce budou realizovány v termínu od 1.7.-  8.7.2020 (termín se může posunout), v době realizace bude komunikace uzavřena. Provoz bude odkloněn po objízdné trase a bude upraven přechodným dopravním značením Mapka  a  Objízdná trasa

Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace sestavenou k 31. 12. 2019. 

Pronájem části pozemku na p.č. 1964 k.ú. Baška za účelem provozování stánkového prodeje občerstvení na přehradě v Bašce v období od června 2020 do října 2020 panu Petru Bauerovi z Bašky.

Provoz školní družiny Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace v období prázdnin ZŠ a MŠ Baška.

Plné znění usnesení bude zveřejněno na webových stránkách obce Baška Usnesení Rady