V pondělí 18.5.2020 zasedala Rada obce Baška a mimo jiné:

  • rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, a to na Rekonstrukci zdroje tepla v objektu Obecního úřadu Baška. Jde o výměnu stávajících plynových kotlů a rozvodů a o stavební úpravy v kotelně.
  • rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 50 000 Kč (na základě darovací smlouvy) na rozvoj občanských aktivit v oblasti mládeže od společnosti RenoFarma Beskyd a.s., která sídlí v Palkovicích a je zastoupena Mgr. Petrem Vlasákem.
  • rozhodla vyhlásit záměr na pronájem části pozemku na p.č. 1964 (přehrada Baška) panu Petru Bauerovi za účelem stánkového prodeje občerstvení (teplé polévky, jednoduchá jídla) na období červen až říjen 2020, bližší informace na webových stránkách obce Baška, viz úřední deska
  • rozhodla poskytnout investiční dotaci z rozpočtu obce Baška ve výši 18 000 Kč Českému svazu včelařů, jehož základní organizace sídlí v Bašce a je zde zastoupena předsedou Bc. Martinem Carbolem, na financování projektu Zázemí mládežnického včelařského kroužku v Bašce. Dominantní částka půjde z dotačního programu Moravskoslezského kraje nazvaném Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.
  • doporučuje Zastupitelstvu obce Baška, aby vydalo obecně závaznou vyhlášku č.2/2020 o zřízení Obecní policie Baška.
  • rozhodla obnovit provoz Mateřské školy v Bašce a Kunčičkách u Bašky a Dětské skupiny Školička od 25. května 2020. Reagovala tak na základě uvolňování opatření vlády ČR, která v březnu zavřela veškeré školy a školky vzhledem k šíření virové nákazy COVID-19.

        Usnesení ze zasedání 54. schůze Rady obce Baška bude zveřejněno na webových stránkách.