Slavnostní akt Vítání občánků probíhá v obci Baška dvakrát ročně. V jarním termínu 21. dubna 2018 bylo pozváno 16 občánků. Dostavilo se třináct. Ale i tak je to potěšující číslo. Počet obyvatel rok od roku roste, přibývají nové rodinné domky, kam se stěhují mladí lidé, kteří zakládají rodiny.

Kulturní dům v Bašce tak v uvedenou sobotu ožil dětským smíchem i pláčem, děti ZŠ Kunčičky u Bašky představily nacvičené pásmo písniček a básní, kterým zpestřily tuto slavnostní událost. Vtipné a veselé vystoupení rozesmálo některé přítomné v sále. A že jich bylo poměrně dost! Vždyť vedle rodičů s dětmi přišli i prarodiče - museli si přece vychutnat tyto nevšední okamžiky svého života a „být při tom“! A je to určitě správné, tak to má být, těšit se z každé maličkosti.

Starostka obce Baška Irena Babicová ve své řeči popřála rodičům hodně sil ve výchově svých dětí, vyzvedla rovněž význam dětí v rodinách a celé společnosti, připomněla zodpovědnost rodičů při výchově dítěte. Poté se rodiče zapisovali do knihy Vítání občánků, převzali z rukou představitelů obce dárek, od školáků přáníčko a symbolickou plyšovou ovečku, která snad dětem v budoucnosti bude připomínat jejich rodiště. Rodiče se pak zde mohli se svými potomky i vyfotografovat, mnohdy této fotoslužby využily celé rodiny.

Zbývá jen popřát, ať právě novým občánkům Bašky – Kláře, Nelince, Melánii, Amálii, Viktorii, Terezii, Markétce, Štěpánovi, Jakubovi, Kryštofovi, Ondřejovi, Kristiánovi, Radkovi, Vojtěchovi, Samuelovi a Alexovi život připraví jen samé pěkné chvíle a hravě překonávají jeho nástrahy.

Fotogalerie: Vítání občánků - Jaro 2018