Již příští týden nás čeká první kolo volby prezidenta České republiky. Volební místnosti se otevřou v pátek 12. ledna a v sobotu 13. ledna a případně druhé kolo voleb ve dnech 26. a 27. ledna. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Druhé kolo voleb?

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se volby zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta, a to za 14 dnů po začátku prvního kola volby. Pokud tato situace nastane, volební místnosti se otevřou ve dnech 26. a 27. ledna. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volební právo mají občané ČR starší 18 let. V první kole občané vybírají z kandidátů, kteří splnili podmínku pro kandidaturu, a jednomu z nich udělují svůj hlas. Pokud v prvním kole získá některý z kandidátů více než 50 % hlasů, tak je zvolen prezidentem ČR. Jak již bylo popsáno, pokud žádný z kandidátů nadpoloviční množství hlasů nezíská, tak se koná druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Vyhrává ten, který získá více hlasů.

Pokud se volič nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na  pdf voličský průkaz (355 KB) , a to v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volební průkaz si může vyřídit každý občas České republiky starší 18 let, který chce volit v jiném volebním obvodě. pdf Žádost o volební průkaz (355 KB) je nutné podat do 5. ledna 2018 písemně, nebo osobně do 10. ledna 2018 do 16:00 hodin na příslušném obecním úřadě. O voličský průkaz je možné zažádat na obě kola, či na každé kolo zvlášť. Pro 2 kolo prezidentské volby je možné osobně zažádat o voličský průkaz nejpozději do středy 24. ledna 2018.

Kde volit v Bašce?

Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, a to:

  • Volební okrsek č. 1 Baška: Obecní úřad Baška, Baška 420 – místnost knihovny
  • Volební okrsek č. 2 Hodoňovice: Hostinec U Čendy, Hodoňovice 43 – malá místnost hostince
  • Volební okrsek č. 3 Kunčičky u Bašky: Mateřská škola, Kunčičky u Bašky 130 - třída MŠ

V případě závažného zdravotního důvodu může volič požádat obecní úřad o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Kdy dostanu volební lístky?

Volební lístky budou občanům Bašky dodány v průběhu tohoto víkendu, nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volební lístky budou dodány na adresu trvalého bydliště, v neoznačené obálce najdete lístky všech kandidátů. Pokud se k vám volební lístky nedostanou, nebo je například ztratíte, či zapomenete doma, tak volební lístky budou volně dostupné v den voleb ve volebních místnostech.