Vážení občané, informujeme Vás o přechodné úpravě provozu na silnici II/477, III/48425 v Bašce (u ZŠ)

 z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci chodníku v rámci realizace stavby "Přístavba a rekonstrukce Základní školy Baška, včetně výstavby tělocvičny".

Termín provádění prací:       květen 2019 - červenec 2019

Umístění dopravních značek bude jen na dobu nezbytně nutnou v souvislosti s prováděnými pracemi.

Více informací, včetně mapy, najdete na elektronické úřední desce webu obce Baška.

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.