Vážení občané, nezapomeňte do 30.června zaplatit poplatek za odpady.

 Základní sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle Obecně závazné vyhlášky č.2/2015 je 650 Kč na osobu a rok. Poplatek se platí jednorázově, nejpozději do 30.června příslušného kalendářního roku. Můžete jej uhradit osobně na pokladně obecního úřadu v hotovosti, nebo kartou prostřednictvím platebního terminálu. Jestliže Vám nevyhovuje doba úředních hodin a nemáte čas se dostavit osobně, lze poplatek uhradit převodem na účet č. 1682044389/0800. Na svůj osobní variabilní symbol se můžete dotázat telefonicky na čísle 558 445 212, nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Občan, který splňuje podmínky dle obecně závazné vyhlášky 2/2015 pro osvobození poplatku, musí tuto skutečnost doložit nejpozději do 30.6 daného roku. Jetliže vznikne nárok na osvobození během roku, je potřeba toto doložit nejpozději do 15 dnů od vzniku skutečnosti pro osvobození poplatku.
Není li splněna ohlašovací povinnost týkající se skutečností rozhodných pro vznik nároku na osvobození od poplatku ve lhůtě, nárok poplatníka od osvobození od poplatku na daný kalendářní rok zaniká.

Nebudou-li poplatky poplatníkem zaplaceny včas, může je obec, jako správce poplatku, navýšit až na trojnásobek.