Pokud řešíte finanční problémy v souvislosti s ukončením dodávky energií od Bohemia Energy, případně od dalších společností, a ocitli jste se v režimu dodavatelů poslední instance (DPI), připravilo pro vás Ministerstvo práce a sociálních věcí návod, jak si požádat o pomoc na Úřadu práce ČR.

Jak postupovat

Je zásadní, abyste neprodleně přešli od dodavatelů poslední instance (DPI) k běžnému dodavateli energií. Podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je možné celou záležitost vyřídit i online. Zároveň ERÚ radí, abyste si případně na zálohy od DPI nepůjčovali, ale uhradili alespoň to, na co máte, nebo běžně platíte. Podrobnější informace a další odpovědi na stěžejní otázky naleznete na https://www.eru.cz/cs/-/casto-kladene-otazky-e2-80-93-skoncil-vas-dodavatel-energie-

S nedoplatky za období v režimu DPI Vám je pak schopen pomoci také Úřad práce ČR, prostřednictvím jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi - mimořádné okamžité pomoci (dále jen „MOP“), tzv. MOP – Vyúčtování DPI. Pokud jste zálohy již zaplatili, ale teď Vám nezůstávají peníze na nezbytné výdaje nebo živobytí, můžete zažádat na Úřadu práce ČR o jiné druhy MOP.

Energetika-informace pro zákazníky

Informace pro seniory

Jak funguje MOP – Vyúčtování DPI?

Ve chvíli, kdy opustíte režim DPI, Vám musí být neprodleně vystaveno vyúčtování. S tímto vyúčtováním, pokud nebudete mít dostatek vlastních finančních prostředků na jeho úhradu, se můžete následně obrátit na Úřad práce ČR ve Vašem městě a požádat o MOP – Vyúčtování DPI.

Tato MOP je nastavená podobně jako MOP COVID-19. Jde o testovanou dávku, tudíž se hodnotí Vaše příjmy, úspory, majetek a náklady na bydlení. Na rozdíl od klasické MOP je ale možné mít na účtu úspory až do výše dvojnásobku životního minima rodiny a dvojnásobku nákladů na bydlení. Dávka je časově limitovaná. Musíte do konce letošního roku požádat o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů energií jako noví zákazníci mimo režim DPI.

Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:

  • žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů energií jako nový zákazník mimo režim DPI.

Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:

  • stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
  • je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.

Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě neprodleně.

Pomoc s úhradou nákladů na bydlení

Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.

Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.

Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní podmínky:

  1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti, popř. je členem bytového družstva
  2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
  3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště žadatele.

Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem, Úřadem práce ČR a dalšími