Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti.

Odstávka proběhne 29. června od 8:00-14:00 v části Hodoňovic viz mapka pdf3261-Hodonovice-odstavka. 

Způsob náhradního zásobování, umožněno předzásobení.

Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky.