Oznamujeme Vám,že ve dnech 22.7.2019 a 23.7.2019 proběhne odkalování přivaděče pitné vody - toky Bystrý potok, Porubený potok a Baštice. Seznamujeme tímto všechny správce toků a majitelé pozemků hospodařících bezprostředně u daného toku, že budou v tocích zvýšené průtoky dosahující jednoleté vody.

 Harmonogram odkalování

22.7.2019

Bystrý potok, kalník č. 27 od 13:00 do 13:55 hodin

23.7.2019

Bystrý potok, kalník č. 28, od 7:50 do 8:10 hodin
Porubený potok, kalník č. 30, od 8:25 do 8:45 hodin
Baštice, kalník č. 32, od 9:05 do 9:30 hodin

Prosím o odstranění překážek z toku zabraňujících plynulému průtoku vody.

V případě zvýšených průtoků ve vodních tocích způsobených dlouhodobými či intenzivními dešťovými srážkami bude operativně rozhodnuto o zrušení odkalování.

Odkalování řídí Ing. Knápek, zastupuje Ing. Kolek. 

Informace o odkalování poskytne dispečink OOV.

www.smvak.cz 

 

Ing. Jiří Komínek
ředitel Ostravského oblastního vodovodu.