V termínu od 15. 03. 2020 do 31. 05. 2020 dojde k úplné uzavírce silnice II/477 ul. Na Baštici u objektu bývalé obalovny z důvodu realizace stavby „D48 Frýdek-Místek, obchvat II etapa“ – SO 213

Objízdná trasa bude vedena po vybudované provizorní komunikaci souběžné se silnicí II/477 ul. Na Baštici. Provoz na této provizorní komunikaci bude řízen světelným signalizačním zařízením.

pdfSituace.pdf1.99 MB