Upozorňujeme občany, že dne 4.3.2020 od 8.00-15.00 bude přerušena dodávka pitné vody v obci Baška část Baška viz odkaz. Žádáme obyvatele, aby se v rámci možností na uvedenou dobu předzásobili pitnou vodou.

http://poruchy.smvak.cz/Smvak/poruchy.aspx?sekce=odstavky

http://ps.smvak.cz/PSMapy/Ba%C5%A1ka%20-%20oblast%20bez%20vody.pdf

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.

Případné další informace Vám sdělí na telefonních číslech SmVaK Ostrava a.s

800 292 400 - Call centrum (pracovní dny 7:30-20:00)

- dispečink provozu vodovodních sítí (pracovní dny 6:30-14:30)

800 292 300 - poruchová služba (mimopracovní dny a pracovní dny 14:30-6:30)