Firma EKO-KOM, a.s., informuje o úspoře emisí, čehož se dosáhlo díky třídění odpadů občany Bašky v roce 2019.

Přiloženo je Osvědčení o úspoře emisí, které naše obec obdržela.  Došlo tak o snížení emisí o 263,380 tun CO2 ekvivalentu.

množstvi odpadu

osvědčení o úspoře