Vážení občané, ve vyznačených úsecích budou od 31. 5. 2019 probíhat opravy výtluků povrchů komunikací včetně frézování komunikací (nad kanalizační stokou) a v 23. týdnu proběhne výšková úprava kanalizačních šachet firmou ALPINE, s.r.o.

pdfMapa-oprav.pdf1.24 MB

Děkujeme za pochopení.