Úřední hodiny

V souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace v budově OÚ je samotný provoz velmi ztížený. V následujících dnech 15. 1. – 19. 1. 2018 bude proto z technických důvodu (dokončení rekonstrukce elektroinstalace) přerušen provoz OÚ Baška. Po tuto dobu budou zajištěny pouze pokladní služby a podatelna (příjem pošty, informace, tiskopisy) – a to v přízemí budovy OÚ v prostorách nové knihovny v Bašce. Především pro den 15. 1. prosíme o omezení návštěv budovy úřadu (ale také obvodní ordinace MUDr. Židkové), protože bude přerušena dodávka elektrického proudu, aby mohly být provedeny úpravy na hlavním rozvaděči.

Na vlastní rekonstrukcí prostor navazují organizační úpravy. Již jste jistě zaznamenali přesun obecní knihovny do přízemí budovy, kde naplnila prostory po bývalé lékárně.Tato změna umožnila přenést agendu (kanceláře), které byly v II.NP. na I. NP. Těmito kroky došlo nejen k ulehčenému přístupu do knihovny, ale také centralizovat veškorou administrativu na jedno podlaží, což určitě zefektivní činnost OÚ a zvýší pohodlí pro naše spoluobčany.

Rovněž modernizace elektro a datových rozvodů sebou nese možnost zavedení modernějších digitálních technologií, které opět mohou zkvalitnit a především urychlit služby nabízené OÚ.