Katastrálním územím obce Baška prochází vedení přenosové soustavy označené V405. Vyzýváme vlastníky či uživatelé pozemků v ochranném pásmu 20m od krajních vodičů, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v období vegetačního klidu v termínu do 31. 3. 2018, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy.