Odkalování přivaděče pitné vody Baška - Chlebovice - Zelinkovice proběhne dne 27. 3. 2018 a Nová Ves - Baška - Bruzovice ve dnech 22. - 23. 3. 2018.

SmVaK oznamuje všem správcům toků a majitelům pozemků hospodařících bezprostředně u daného toku, že v tocích budou zvýšené průtoky dosahující jednoleté vody. Dále žádá o odstranění překážek z toku zabraňujících plynulému průtoku vody. V případě zvýšených průtoků ve vodních tocích způsobených případným táním sněhu nebo dlouhodobých či intenzivních dešťových srážek, případně zamrznutí toků bude operativně rozhodnuto o zrušení odkalování.

Odkalování bude probíhat dle harmonogramu:

dne 22. 03. 2018 – 1. den odkalování - úsek Nová Ves-Baška

 hodina                                kalník                         název toku                      k.ú.objektu 

08.00-08.20 hod.                  č. 11                          Bílý potok                       Nová Ves u Frydlantu

08.35-09.10 hod.                  č. 13                          Satina                            Nová Ves u Frydlantu

09.25-10.00 hod.                  č. 17                          Sibudov                          Nová Ves u Frydlantu

10.20-10.30 hod.                  č. 19                          bezejmenný                    Lubno

10.50-11.00 hod.                  č. 21                          Zimník                            Lubno

11.20-12.30 hod.                  č. 23                          Lubenec                         Lubno

12.40-12.50 hod.                  č. 25                          Rzavý potok                   Pržno

13.00-13.55 hod.                  č. 27                          Bystrý potok                   Baška

 

dne 23. 03. 2018 - 2. den odkalování - úsek Baška - Bruzovice

 hodina                                kalník                        název toku                      k.ú.objektu 

07.50-08.10 hod.                  č. 28                       Bystrý potok                   Baška

08.25-08.45 hod.                  č. 30                       Porubený potok              Baška

09.05-09.30 hod.                  č. 32                       Baštice                           Baška

09.45-10.05 hod.                  č. 34                       Skalničník                      Staré Město u F-M

10.15-10.55 hod.                  č. 37                       Morávka                         Staré Město u F-M

11.10-11.20 hod.                  č. 37b                     Morávka                         Staré Město u F-M

11.30-11.40 hod.                  č. 41                       Černý potok                    Panské Nové Dvory

13.45-11.55 hod.                  č. 43                       Vlčok                              Panské Nové Dvory

12.05-12.45 hod.                  č. 46                       bezejmenný                    Panské Nové Dvory

12.50-13.00 hod.                  č. 48                       Říčky                              Bruzovice

 

dne 27. 3. 2018 Baška - Chlebovice - Zelinkovice

hodina                                      kalník                           název toku                       k.ú.objektu  

08.00-08.00 hod.                       č. 2                             Ostravice                            Baška

08.00-08.30 hod.                       č. 3                             Ostravice                            Baška

08.45-09.15 hod.                       č. 6                             Hodoňovický potok             Hodoňovice

09.45-10.35 hod.                       č.8                              Hranečník                           Palkovice

10.50-10.55 hod.                       č.10                            potůček                               Palkovice

11.10-12.00 hod.                       č.12                            Podhorský potok                 Palkovice

12.15-12.20 hod.                       č.14                            bezejmenný potok               Palkovice

12.35-13.00 hod.                       č.18                            bezejmenný potok               Chlebovice

13.10-14.15 hod.                       VDJ                            do prázdné komory             Chlebovice