Odkalování přivaděče Nová Ves-Baška-Bruzovice proběhne ve dnech 9. 3. 2021 a 10. 3. 2021.

SmVaK oznamuje, že v tocích budou zvýšené průtoky dosahující jednoleté vody. Dále žádá o odstranění překážek z toku zabraňujících plynulému průtoku vody. V případě zvýšených průtoků ve vodních tocích způsobených případným táním sněhu nebo dlouhodobých či intenzivních dešťových srážek, případně zamrznutí toků bude operativně rozhodnuto o zrušení odkalování.

Odkalování bude probíhat dle harmonogramu:

dne 9. 3. 2021 – 1. den odkalování - úsek Nová Ves-Baška

 hodina                                kalník                         název toku                      k.ú.objektu 

08.00-08.20 hod.                  č. 11                          Bílý potok                       Nová Ves u Frydlantu

08.35-09.10 hod.                  č. 13                          Satina                            Nová Ves u Frydlantu

09.25-10.00 hod.                  č. 17                          Sibudov                          Nová Ves u Frydlantu

10.20-10.30 hod.                  č. 19                          bezejmenný                    Lubno

10.50-11.00 hod.                  č. 21                          Zimník                            Lubno

11.20-12.30 hod.                  č. 23                          Lubenec                         Lubno

12.40-12.50 hod.                  č. 25                          Rzavý potok                   Pržno

13.00-13.55 hod.                  č. 27                          Bystrý potok                   Baška

 

dne 10. 3. 2018 - 2. den odkalování - úsek Baška - Bruzovice

 hodina                                kalník                        název toku                      k.ú.objektu 

07.50-08.10 hod.                  č. 28                       Bystrý potok                   Baška

08.25-08.45 hod.                  č. 30                       Porubený potok              Baška

09.05-09.30 hod.                  č. 32                       Baštice                           Baška

09.45-10.05 hod.                  č. 34                       Skalničník                      Staré Město u F-M

10.15-10.55 hod.                  č. 37                       Morávka                         Staré Město u F-M

11.10-11.20 hod.                  č. 37b                     Morávka                         Staré Město u F-M

11.30-11.40 hod.                  č. 41                       Černý potok                    Panské Nové Dvory

13.45-11.55 hod.                  č. 43                       Vlčok                              Panské Nové Dvory

12.05-12.45 hod.                  č. 46                       bezejmenný                    Panské Nové Dvory

12.50-13.00 hod.                  č. 48                       Říčky                              Bruzovice