Je léto, dva měsíce dovolených, volna a zaslouženého odpočinku. V tomto období, ale často zapomínáme a jsme roztržití.

Proto dbejte zvýšenou pozornost svému majetku, nezapomínejte řádně zabezpečovat své věci a věnujte jim zvýšenou pozornost. Všímejte si občanů, které neznáte a chovají se podezřele. V neposlední řadě buďte tolerantní ke svým sousedům.

Přejí Vám, ať máme z léta radost a ne starost.

                                                                                                                                           str. Michal Kohut