Obec Baška recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. Loni občané odevzdali k recyklaci 8 458,86 kilogramů starých spotřebičů. Tuto skutečnost potvrzuje společnost ASEKOL a.s. 

 Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO² nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti Asekol, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sbernedvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz 

 

Zdroj: Asekol a.s