Chodník, který vede přes potok u cihelny v Bašce je pro pěší provizorně zpřístupněn.

 

OBCHŮZKA LÁVKY PRO PĚŠÍ UKONČENA

 

Upozorňujeme občany, že opět mohou využívat chodník vedle sil. II/477 přes vodní tok u cihelny v Bašce.

Provoz pro pěší na tomto chodníku byl obnoven dne 20. 06. 2018. Chodci jsou v místě propadlé lávky z chodníku vyvedeni do uzavřeného jízdního pruhu sil. II/477 a od vozovky jsou odděleni betonovými svodidly.

I přes toto bezpečnostní opatření dbejte při pohybu na provizorním chodníku zvýšené opatrnosti. Tento provizorní stav bude trvat přibližně 1 rok. S opravou silnice v tomto místě se počítá nejdříve na jaře roku 2019.

 

                             Daniela Mročková

                     Správa místních komunikací