Dvakrát do roka pořádá Obec Baška slavnostní Vítání občánků. Nejinak tomu bylo i o letošním podzimu - 4. listopad se stal v mnoha mladých rodinách tím dnem, kdy se vše připravovalo k tomuto slavnostnímu aktu, pozval se dědeček s babičkou, mnohdy chtěli být „při tom“ i prababička s pradědečkem. A je to tak jistě správně. Vždyť řekněte, jaká je ještě více slavnostnější chvíle v rodině, než je narození potomka?

Do Kulturního domu Baška bylo pozváno na uvedený den na devátou hodinu ranní 18 dětí, samozřejmě se svými rodiči. V knize Vítání občánků bylo pro tentokrát zapsáno sedm chlapců a jedenáct děvčátek.

Ptáte se s jakými jmény? Zdá se, že dle statistik, jaká nejčastější česká jména dávají rodiče svým dětem (u chlapců: Jakub, Jan, Matyáš, Filip; u dívek: Eliška, Tereza, Anna, Adéla), jména dětí u nás v Bašce moc z těchto údajů nevybočují. Vítali jsme: Dominika, Adama, Davida, Bořivoje, Jáchyma, Jana i Maxmiliána. Děvčátka: Terezu, Lucii, Nikol, Sofii, Veroniku, Gabrielu, Elišku, Anabel a Lauru. V mnoha rodinách se jména dětí dědí, a to převážně chlapecká (zhruba v 15,3%) – Jan, Martin, Petr, Jiří. U dívek už to není tak časté (jen ve 4%). Pokud ano, tak se většinou jedná o jména Barbora, Veronika, Lucie, Marie.

Ale od statistiky pojďme zpět k našemu slavnostnímu Vítání. Úvodní pásmo dětí ZŠ Kunčičky u Bašky, kterým se svými písničkami a básněmi mnohdy podařilo rozesmát přítomné v sále, přispělo k obohacení programu. Poté starostka obce Baška Irena Babicová ve své řeči vyzvedla význam dětí v rodinách i celé naší společnosti, připomněla zodpovědnost rodičů při výchově dítěte.

Rodiče se pak zapisovali do knihy Vítání občánků, převzali z rukou starostky dárek, školáci připojili své přáníčko s kytičkou a plyšovou ovečkou, jež má dětem i v budoucnu připomínat své rodiště. Fotografie, které si zde mohly mladé rodiny nechat udělat, budou zase zdobit alba dětí, které snad až po letech rodičům poděkují, že byli tak prozíraví a zanechali jim tak vzpomínku na to nejútlejší dětství.

Ať vám, milé děti, přináší život jen samá milá překvapení a jeho nástrahy hravě překonáváte!