Dvakrát do roka pořádá Obec Baška slavnostní Vítání občánků. Nejinak tomu bylo i o letošním podzimu - 4. listopad se stal v mnoha mladých rodinách tím dnem, kdy se vše připravovalo k tomuto slavnostnímu aktu, pozval se dědeček s babičkou, mnohdy chtěli být „při tom“ i prababička s pradědečkem. A je to tak jistě správně. Vždyť řekněte, jaká je ještě více slavnostnější chvíle v rodině, než je narození potomka?

Do Kulturního domu Baška bylo pozváno na uvedený den na devátou hodinu ranní 18 dětí, samozřejmě se svými rodiči. V knize Vítání občánků bylo pro tentokrát zapsáno sedm chlapců a jedenáct děvčátek.

Ptáte se s jakými jmény? Zdá se, že dle statistik, jaká nejčastější česká jména dávají rodiče svým dětem (u chlapců: Jakub, Jan, Matyáš, Filip; u dívek: Eliška, Tereza, Anna, Adéla), jména dětí u nás v Bašce moc z těchto údajů nevybočují. Vítali jsme: Dominika, Adama, Davida, Bořivoje, Jáchyma, Jana i Maxmiliána. Děvčátka: Terezu, Lucii, Nikol, Sofii, Veroniku, Gabrielu, Elišku, Anabel a Lauru. V mnoha rodinách se jména dětí dědí, a to převážně chlapecká (zhruba v 15,3%) – Jan, Martin, Petr, Jiří. U dívek už to není tak časté (jen ve 4%). Pokud ano, tak se většinou jedná o jména Barbora, Veronika, Lucie, Marie.

Ale od statistiky pojďme zpět k našemu slavnostnímu Vítání. Úvodní pásmo dětí ZŠ Kunčičky u Bašky, kterým se svými písničkami a básněmi mnohdy podařilo rozesmát přítomné v sále, přispělo k obohacení programu. Poté starostka obce Baška Irena Babicová ve své řeči vyzvedla význam dětí v rodinách i celé naší společnosti, připomněla zodpovědnost rodičů při výchově dítěte.

Rodiče se pak zapisovali do knihy Vítání občánků, převzali z rukou starostky dárek, školáci připojili své přáníčko s kytičkou a plyšovou ovečkou, jež má dětem i v budoucnu připomínat své rodiště. Fotografie, které si zde mohly mladé rodiny nechat udělat, budou zase zdobit alba dětí, které snad až po letech rodičům poděkují, že byli tak prozíraví a zanechali jim tak vzpomínku na to nejútlejší dětství.

Ať vám, milé děti, přináší život jen samá milá překvapení a jeho nástrahy hravě překonáváte!

Vítání občánků ...
Vítání občánků (podzim 2017)
Vítání občánků ...
Vítání občánků (podzim 2017)
Vítání občánků ...
Vítání občánků (podzim 2017)
Vítání občánků ...
Vítání občánků (podzim 2017)