Ministerstvo zdravotnictví České republiky informuje občany o tom, kde mají nosit roušky, a to s platností od 1. září 2020. Informace viz leták