V letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl realizovat projekt, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti seniorů se zaměřením na jejich ochranu před účinky nebezpečných plynů a průvodních jevů požáru. V rámci tohoto projektu Moravskoslezský kraj nakoupil 700 kusů hlásičů požáru a 400 kusů detektorů oxidu uhelnatého. Nakoupené hlásiče budou svěřeny Senior Pointům ve statutárních městech Frýdku-Místku a Ostravě, který bude na základě žádostí jednotlivých seniorů tyto hlásiče poskytovat.

Bašťanští senioři (nad 65 let) si tedy mohou na Senior pointu ve Frýdku-Místku – Křížový podchod, tel. 595 170 999 vyzvednout pro svoji domácnost jeden kus uvedených bezpečnostních zařízení (buď hlásič požáru, nebo detektor oxidu uhelnatého). Zajištění případné instalace v domácnostech seniorů, jestliže si o tuto pomoc senior požádá, zajistí Obecní úřad Baška.

Výdej bezpečnostních zařízení na Senior Pointu ve Frýdku – Místku ve dnech: 4. – 15. 12. 2017 v úředních hodinách: pondělí a pátek: 9.00 - 15.00 hodin - středa: 8.00 - 16.00 hodin
Na místě s Vámi bude sepsána darovací smlouva, proto vezměte s sebou občanský průkaz.

Tento projekt Moravskoslezského kraje jistě pomůže zajištění vyššího zabezpečení domácností před účinky požárů a úniky nebezpečných plynů v domácnostech seniorů. Proto tuto možnost jistě využijte!

pdfSeniorpoint.pdf108.54 KB

pdfSeniorPass-informacni-letak.pdf1.77 MB

Kancelář hejtmana Moravskoslezského kraje