Mimořádné opatření č. 21/ 2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Opatreni 21/2020