S účinností od čtvrtka 22. října 2020 od 6 hodin do 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin zakazuje až na výjimky volný pohyb osob na území celé České republiky, nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a zakazuje až na výjimky maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách

Vláda ČR nařídila tato opatření:

a) Zákaz volného pohybu osob s výjimkami jako jsou na cesty do zaměstnání a v souvislosti s podnikáním, na cesty za rodinou, na nákupy základních životních potřeb či na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé budou moci si vyjít i do parků, do přírody nebo vyjet na vlastní rekreační chatu či chalupu a pobývat tam.

b) Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby, omezena je i účast na svatbách a pohřbech na 10 lidí a právo shromažďovací, na nanejvýš sto osob ve skupinách po dvaceti.

  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf.

c) Je zakázán maloobchodní prodej a služby s výjimkami jako jsou prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů, otevřeno budou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby či květinářství.

d) Zavřít budou muset až na výjimky i hotely a další ubytovací zařízení či foodcourty v nákupních centrech.

  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf.

e) Dochází také k omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy. Úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti.

f) Kabinet vouvislosti s nově přijatými krizovými opatřeními schválil také rozšíření Výzvy 2 programu Covid – Nájemné. Do dotačního programu budou nově zařazeny i ty provozy, které byly dnes vyhlášenými opatřeními zakázány nebo výrazně omezeny. Alokace programu bude v důsledku tohoto rozšíření navýšena o 1,8 miliardy korun na celkem tři miliardy korun. Vláda tyto finanční prostředky uvolní z vládní rozpočtové rezervy.

  https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/.

 

Zdroj: Vláda ČR