Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví od 11.3.2020 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

 Tato mimořádná opatření jsou vydána v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Viz odkazy na dokumenty:

pdfMimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_1pdf.pdf198.06 KB

pdfMimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10.pdf192.25 KB