Krajská veterinární správa SVS pro Moravskoslezský kraj upozorňuje, že v sousedním Polsku došlo k výraznému postupu afrického moru prasat (AMP). Polské dozorové orgány aktuálně informovaly o výskytu AMP u prasete divokého v okrese Wschowa na západě země. Nové ohnisko nákazy je 80 km od hranice s Německem a 120 km od hranice s Českou republikou. Riziko opětovného zavlečení nákazy do ČR se tím výrazně zvýšilo. KVS SVS pro MS kraj apeluje na nutnost dodržování platných mimořádných veterinárních opatření ve vztahu k AMP, zásad biologické bezpečnosti v chovech prasat domácích i při obchodování s vepřovými produkty a zvěřinou.

 Česká republika je od letošního dubna opět oficiálně "zemí bez AMP". I v současnosti však stále platí mimořádná veterinární opatření s platností pro celou ČR. Nadále tak platí zákaz přikrmování a omezení vnadění prasat divokých, je nařízen jejich celoroční intenzivní lov, platí zákaz dovozu trofejí z prasat divokých ze zemí s výskytem AMP i zákaz používat v chovech prasat seno a slámu pocházející ze zemí s výskytem AMP. Důležitým nástrojem při prevenci před zavlečením AMP je striktní dodržování zákazu zkrmování kuchyňských odpadů v chovech prasat domácích. 

Riziko představuje také maso a masné výrobky z vepřového masa z domácích porážek a z neznámých zdrojů, to samé platí také pro maso z neprohlédnutých prasat divokých a výrobky z masa těchto zvířat.

Žádáme všechny uživatelé honiteb nebo oprávněné účastníky lovu v Moravskoslezském kraji, aby dodržovali platná mimořádná veterinární opatření, ve kterých se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví.

Žádáme všechny uživatele honiteb nebo oprávněné účastníky lovu v Moravskoslezském kraji, aby u všech nalezených uhynulých divokých prasat byly odebrány vzorky k laboratornímu vyšetření na AMP a vzorky všech těchto zvířat byly vyšetřeny ve státním veterinárním ústavu na AMP. Rovněž tak všechna sražená divoká prasata auty nebo vlakem, musí být vyšetřena na AMP.

Žádáme všechny chovatele prasat o dodržování biologické bezpečnosti v chovech, kde se realizuje chov prasat.

Rovnež žádáme všechny drobnochovatele domácích prasat, aby při úhynu chovaných prasat tuto skutečnost nahlásili na místně příslušné pracoviště KVS SVS pro MS kraj, k zajištění vyšetření uhynulých prasat na AMP.

AMP je přenosný pouze na prasata (domácí i divoká) a není přenosný na člověka, nicméně může mít vážné ekonomické dopady v chovech prasat. V současné době je hlášen výskyt AMP na Ukrajině a v Srbsku, vedle toho také v 10 členských státech EU: Belgii, Bulharsku, Estonsku, Itálii (výskyt pouze na Sardinii), Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku.

Zásilkám vepřového masa a zvěřiny ze zemí AMP se veterinární dozor dlouhodobě věnuje a namátkově maso testuje na přítomnost původce.

Více aktuálních informací k AMP naleznete zde: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat-amp./.