naší obci je hlášeno již 6 případů s pozitivním nálezem a zároveň máme 1 vyléčeného. Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila, až na výjimky, volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 30. dubna 2020 do 6.00 hodin ráno. Vláda přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili. Vláda nařídila se na veřejnosti vyskytovat max. po 2 lidech, mimo rodinny.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
s účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod.

 • zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky (s taxativně vymezenými výjimkami)
 • nařizuje se osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou
 • nařizuje se pobývat v místě svého bydliště a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • nařizuje se pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné

 

pdfDokument MZČR Mimořádné opatření216.8 KB


Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Celé znění vyhlášení nouzového stavu: pdfNouzový-stav-na-území-České-republiky.pdf163.6 KB


Související opatření v obci Baška

UZAVŘENA je v návaznosti na vládní rozhodnutí i ZŠ Baška, Mateřská škola a Dětská skupina v Hodoňovicích.

Obecní úřadcelkově ruší úřední hodiny pro veřejnost.
Pro vyřízení svých urgentních případů využijte telefonické kontakty, elektronickou podatelnu. Platby za poplatky můžete platit online na účet (Váš variabilní symbol Vám sdělíme telefonicky), nebo složenkami na pobočkách pošt.

Knihovna obce Baška - je uzavřena

Obec Baška uzavírá tyto sportoviště:

 • Fotbalový areál v Kunčičkách
 • Multifunkční hřiště v Hodoňovicích
 • Multifunkční hřiště na přehradě
 • Sokolovnu

ZAKÁZÁNY jsou v návaznosti na vládní rozhodnutí:

 • sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 30 osob
 • Obec Baška RUŠÍ kulturní akce do odvolání.
 • akce pořádané v Senior klubu - ve snaze ochránit nejohroženější skupinu seniorů

 

Pobočka České pošta mění otvírací dobu na Pondělí - Pátek od 8:00-10:00 a 14:00 - 16:00.

 

Vyzývám spoluobčany starší 70 let, aby po dobu trvání nouzového stavu nevycházeli mimo svá obydlí. Výjimkou jsou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Pro občany v nařízené karanténě a seniory byla zřízena služba – zajištění a dovoz nákupů základních potřeb (potravin, hygienických potřeb, léků) v částce do 300 Kč za jednorázový nákup. Objednávky na tel. č. 731 115 982 nebo 736 762 471.

Užitečné odkazy: