Oznamujeme Vám, že ve dnech 18.2 - 20.2.2020  proběhně odkalování přivaděče pitné vody v obci Baška v těchto lokalitách

18.2.2020

13.00 - 13.55 kalník č. 27 Bystrý potok Baška

19.2.2020 

7.50 - 8.10 kalník č. 28 Bystrý potok Baška

8.25 - 8.45 kalník č. 30 Porubený potok Baška

9.05 - 9.30 kalník č. 32 Baštice Baška

20.2.2020

8.00 - 8.30 kalník č. 2,3 Ostravice Baška

8.45 - 9.15 kalník č. 6 Hodoňovický potok Hodoňovice

Seznamujeme tímto všechny správce toků a majitelé pozemků hospodařících bezprostředně u daného toku, že budou v tocích zvýšené průtoky jednoleté vody. Dále žádáme o odstranění překážek z toku zabraňujících  plynulému průtoku vody.

V případě zvýšených průtoků ve vodních tocích způsobených dlouhodobými či intenzivními dešťovými srážkami, případně zamrznutí toků bude operativně rozhodnuto o zrušení odkalování.

Odkalování řídí Ing. Knápek. Zastupuje Ing. Kolek. Informace o odkalování poskytne dispečink OOV.

+420 596 697 111