ČEZ informuje občany Bašky, že 16. 7. 2020 od 7:30 do 16:30 dojde k přerušení dodávky elektrického proudu v částech Baška a Hodoňovice. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Informace o konkrétních odběrných místech viz příloha pdfodstavka-elektriny.pdf