MUDr. Věra Žídková bude mít 14. 5. 2021 dovolenou. Akutní a naléhavé případy budou ošetřeny v oridnaci Dr.Thaiszové v Pržně.

Telefon 558 677 653