Pravidelné každoroční šetření Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách letos proběhne v období od 1. února do 24. května. Tazatelé po celé republice osobně navštíví téměř 11,5 tisíc domácností, aby od nich získali aktuální údaje o jejich ekonomické a sociální situaci.

Šetření nazvané Životní podmínky organizuje Český statistický úřad každoročně od roku 2005, letos tedy již po šestnácté. Cílem šetření je mimo jiné získat údaje o finanční situaci různých typů domácností, nákladech na bydlení a jeho kvalitě, vybavenosti bytů či zdravotních, pracovních a materiálních podmínkách domácností a jejich jednotlivých členů. Obdobné zjišťování zároveň probíhá v celkem 34 evropských zemích.

Někteří z respondentů jsou zapojeni do šetření o životních podmínkách již z předchozích let, nicméně 4 750 domácností bude letos osloveno poprvé. Všechny tyto domácnosti jsou do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru. „Klademe důraz nejen na kvalitu sběru dat prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, ale také usilujeme o co nejrychlejší proces zpracování získaných dat, aby byla veřejnosti k dispozici co možná nejdříve,“ uvedla Táňa Dvornáková, vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ.

Výsledky šetření za rok 2019, které poslouží jako zdroj při posuzování vývoje životní úrovně a příjmové situace tuzemských domácností, představí odborníci Českého statistického úřadu na tiskové konferenci 10. března, tedy jako jeden z prvních statistických úřadů v celé Evropě.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec  ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Případné dotazy občanů zodpoví pracovník Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2020, kterým je Ing. Eva Kramolišová, tel: 595 131 212, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.