Aktuality

BAŠKA - Mezi několika desítkami pracovnic veřejné správy, které svou kaž­dodenní činností uvádějí ideu e-governmentu v praktický život a našly odvahu přihlásit se do soutěže vyhlášené Czech Pointem o nejsympatičtější dívku, byla i Petra Ferfecká z Obecního úřadu v Bašce. V průběhu měsíce září byla možnost dávat své hlasy všem přihlášeným do soutěže prostřednictvím internetových stránek. Byly zde k nahlédnutí nejenom jejich fotografie, věk, odbornost, pracoviště i koníčky jejich zájmů. Po ukončení hlasování bylo 14 z nich, které získaly největší počet hlasů, vybráno k účasti na závěrečné části soutěže, kde se mělo rozhodnout o vítězce soutěže. Mezi pozvanými byla k svému velikému překvapení i Petra Ferfecká. Slavnostní galavečer se konal v pondělí 5. října v prostorách brněnského výstaviště. Jeho vyvrcholením byla volba „Miss Czech POINT” a předávání Zlatých eGonů nejlep­ším pracovištím Czech POINTU. Záštitu nad slavnostním večerem převzal ministr vnitra Pecina, mezi hosty byl i jeho předchůdce Ivan Langer. Soutěž hodnotila porota, ve které byli: brněnský primátor Roman Onderka, Jindřich Kolář z ministerstva vnitra, Zdeněk Dutý ze společnosti Telefónika O2, Petr Stiegler z České pošty a exministr Karel Březina. „Všechny, které jsme se závěrečného klání zúčastnily, jsme soutěžily ve znalostech a rychlosti psaní na počítači, tak trochu s nádechem recese byla soutěž v rychlosti razítkování, ale rozhodující určitě byl náš rozhovor a naše odpovědi na odborné otázky, které nám kladli členové poroty," Uvedla Petra Ferfecká, která se netajila tím, že je s výsledkem svého umístění v soutěži překvapena a velice ji to těší. Radost z úspěchu své pracovnice měl i starosta obce Břetislav Jasek i všichni její spolupracovníci na OÚ v Bašce. A jaké byly konečné výsledky soutěže? Titul Miss Czech POINT 2009 a korunku pro královnu si z Brna odváží Kateřina Novotná z Magistrátu města České Budějovice, 1. vicemiss se stala Lenka Hubertová z Městkého úřadu v Hlučíně, 2. vicemiss byla zvolena Petra Ferfecká z Obecního úřadu Baška. Petra Ferfecká svou odvahou přihlásit se do této soutěže, ale také svými znalostmi i příjemným vystupováním dokázala, že i soutěžící z menších obcí mohou v náročné konkurenci desítek zástupců mnoha pracovišť z celé naší republiky se ctí obstát. Petra Ferfecká reprezentovala úspěšně nejenom Bašku, ale celý náš region. Určitě si zaslouží naše blahopřání.

Dlouholetý kronikář obce, hodoňovický knihovník, autor několika velmi zdařilých publikací,ale také jeden z těch, který se významně podílel na vytvoření stále expozice „Baška- včera- dnes a zítra“,umístěné v budově OÚ v Bašce, se v březnu letošního roku dožil svého významného životního jubilea. Budete- li procházet jednou z místních části Bašky- Hodoňovicemi, do roku 1960 samostatné obce, určitě si všimnete, že se v jejich pomyslném středu nachází nejenom kostel Panny Marie, , známá a vyhledávána restaurace U Čendy s aktivním „Čenda spolkem“,hasičská zbrojnice, salesiánský dům,ale také budova bývalé hodoňovické školy. V současnosti se zde nachází také nová hodoňovická knihovna,která svým vybavením, patří k chloubám obce. Na jejím otevření, v září roku 2008, má zásluhu nejenom vedení obce a hodoňovický osadní výbor, ale také její knihovník. Zdeněk Kavka. Dokládá to i skutečnost, že knihovna byla při svém otevření ,na návrh starosty Bašky ing. Břetislava Jaska, po schválení Zastupitelstvem Obce Baška pojmenována KAVKOVA KNIHOVNA-BAŠKA- HODOŇOVICE. Při ohlédnutí do osmdesátých let minulého století nelze nevzpomenout také skutečnost, že to byla především zásluha jubilanta ,která přispěla k tomu, že se v Hodoňovicích podařilo zrušit nesmyslný zákaz výstavby rodinných domků,který pro tuto část obce platil od počátku šedesátých let. „První stavby rodinných domků po zrušení tohoto zákazu výstavby jsou domky Libora Pastorka a Heleny Kamírové a dalších.Obnovení výstavby v Hodoňovicích v roce 1985 považuji za obrovský úspěch.Vždyť právě tento zákaz byl tehdy důvodem odchodu mnoha mladých rodin z Hodoňovic. Podařilo se mi v roce 1983 zjistit na tehdejším KNV v Ostravě, že zákon o výstavbě rodinných domků byl již v tu dobu více než rok zrušen, ale v Hodoňovicích se stavět stále nesmělo- .Pracovníci MNV v Bašce o tom nevěděli, nebo snad ani neměli zájem se to dovědět , nevím,“ zavzpomínal Zdeněk Kavka, který ,i když nestraník, byl také předsedou komise pro výstavbu v obci. Nelze nezmínit také další aktivity ing. Zdeňka Kavky,kterou byla práce koordinátora zpracování nového územního plánu Obce Baška /1992-1995/. Byl také autor několika velice úspěšných výstav zachycujících minulost i současnost obce,ve které kde žije se svou rodinou již od roku 1975. I když Zdeněk Kavka ,vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se rozhodl letos v dubnu ukončil činnost knihovníka hodoňovické knihovny ,jistě však bude ještě nadále svými bohatými zkušenostmi, radou i pomocí se podílet na životě Bašky. F.V.  Výstava pořádána ve velké zasedací místnosti OÚ v Bašce v květnu 2005-, u příležitosti 60. výročí OSVOBOZENÍ. Za stolem. Ing. Zdeněk Kavka,dále zleva: D.Šnytová,V. Šimková,V. Plucnarová, B. Židek: foto archiv OÚ Baška

CEZ_nadaceZásluhou Lašského smíšeného pěveckého sboru byla radou Nadace ČEZ schválena finanční částka 150 000 Kč k úhradě nákladů spojených s organizací Mezinárodního pěveckého festivalu - k 100. výročí nedožitých narozenin českého pěvce Eduarda Hakena. Nyní už jen popřát aby organizace festivalu a samotný festival dopadl stejně dobře.

statistikaCelková rozloha obce Baška je 1283 ha.
Nadmořská výška území se pohybuje mezi 301 až 430 m n. m.

Rozloha jednotlivých částí obce

Část obceRozloha
Baška 576 ha
Hodoňovice 307 ha
Kunčičky u Bašky 430 ha
Celkem 1283 ha

Počet obyvatel a průměrný věk

stav k 31. 12. roku
počet obyvatel
průměrný věk
nejstarší osoba
nejmladší osoba
počet mužů
průměrný věk
počet žen
průměrný věk
počet dětí do 15 let
mládež 15 - 18 let
dospělí 18 - 60 let
obyvatelé starší 60-ti let
počet trvale obydlených domů
přistěhovalí
vystěhovalí
narozeno
 
zemřelo
 
2007200820092010201120122013201420152016
3 473 3 493 3 529 3 580 3 635 3 737 3 731 3 756 3 770 3 799
39,64 39,78 39,85 40,01 40,05 40,29 41 41,5 41,42 41,67
25. 10. 1911 15. 8. 1913 13. 2. 1915 13. 2. 1915 13. 2. 1915 27. 9. 1920 27. 9. 2020 27. 9. 2020 27. 9. 2020 27. 9. 2020
7. 12. 2007 20. 11. 2008 15. 12. 2009 29. 12. 2010 16. 12. 2011 26. 12. 2012 16. 12. 2013 29. 12. 2014 20. 12. 2015 30. 12. 2016
1 725 1 744 1 761 1 787 1 820 1 879 1 869 1 886 1 887 1 908
37,92 38,05 38,23 38,46 38,67 38,78 39,13 39,54 39,58 39,96
1 748 1 749 1 768 1 793 1 815 1 858 1 862 1 870 1 883 1 891
41,34 41,51 41,47 41,57 41,45 41,82 42,23 42,88 43,5 43,39
531 514 516 527 541 562 552 548 560 578
147 150 153 143 182 113 107 106 101 100
2 034 2 062 2 093 2 201 2 183 2 190 1 868 1 917  2 008 2 106
761 767 767 815 827 872  889 912 932 959
975 996 1 019 1 047 1 065 1 093       1 163
114
(51M/63Ž)
111 127 132 133 186 116 128 130 116
71

87 82 74 85 95 94 95 101 101
 11 chlapců
16 děvčat
 19 chlapců
9 děvčat
11 chlapců
16 děvčat
17 chlapců
18 děvčat
15 chlapců
18 děvčat
20 chlapců
16 děvčat
 17 chlapců
14 děvčat
14 chlapců
12 děvčat
10 chlapců
12 děvčat
23 chlapců
18 děvčat
 18 mužů
15 žen
 22 mužů
15 žen
19 mužů
18 žen
15 mužů
15 žen
14 mužů
21 žen
17 mužů
12 žen
 22 mužů
14 žen
20 mužů
14 žen
 24 mužů
13 žen
10 mužů
18 žen

Počet obyvatel v lokalitách

Část obceObyvatel
Baška 1 853 ˄
Hodoňovice 694 ˄
Kunčičky u Bašky 1 211 ˄

Statistika rodinných stavů

StavŽenyMužiCelkem
neuvedeno 8 ˄ 6 ˄ 14 ˄
svobodný/-á 642 ˄ 840 ˄ 1 482 ˄
ženatý/vdaná 846 ˄ 834 ˄ 1 680 ˄
rozvedený/-á 152 ˄ 152 ˄ 304 ˄
vdovec/vdova 210 ˅ 45 ˅ 255 ˅
partnerství   2 ˄ 2 ˄

Vysvětlivky:
˄ ... vzrostlo oproti poslednímu sčítání

˅ ... kleslo oproti poslednímu sčítání