Aktuality

myslivciČinnost sdružení, které v Bašce působí od roku 1962, spočívá v ochraně a chovu zvěře. V současné době má 16 členů. Celoročně členové pečují o zvěř chovnou i hájenou, která žije v místních podmínkách. Ročně členové odpracují brigádně 100 h při ochraně životního prostředí, v lese pro JZD Palkovice a při údržbě Myslivecké chaty, která slouží jako místo setkávání členů sdružení.

Kontakt
Předseda sdružení: František Zboch, Hodoňovice 56, 739 01 Baška
Mobil: 732 946 521

Turistický oddíl TOMPAS Vlci Tompas (Turistický Oddíl Mladých Průzkumníků a Stopařů)

Vlastní web: www.vlci.eu

Dětský turistický oddíl Vlci má téměř 25-ti letou tradicí. Nyní působíme v Bašce a v Ostravě. Dlouhodobě se věnujeme dětem ve věku od 7 do 15 let. Po dovršení 16 let nemusí děti z oddílu odcházet, ale v případě zájmu se mohou stát instruktory a pomáhat vedoucím s činností oddílu. Vedení oddílu se účastní pravidelných školení. *zdravotnický kurz *kurz pro hlavní vedoucí táborů *školení oddílových vedoucích a instruktorů *kurz hospodáře NNO a tábora Našim cílem je vytvořit takové prostředí pro děti, ve kterém by mohly smysluplně trávit svůj volný čas. Prostřednictvím různých her a soutěží se snažíme děti naučit mnohým praktickým dovednostem z oblasti přírody, tábornictví a turistiky. Děti mají možnost poznat nové kamarády a spolu s nimi prožívat zajímavá dobrodružství.

Jezdecký klub Dřevěný dvůr

Jezdecký klub Dřevěný dvůr Od června roku 2002 působí v Bašce jezdecký klub DŘEVĚNÝ DVŮR BAŠKA, který je financován firmou ARCimpex. V současné době je ve vlastnictví klubu 6 koní a máme 25 členů, věnujeme se parkurovému, drezurnímu a westernovému sportu. V roce 2007 byly naše nejvýznamnější úspěchy tyto: 1. místo v celorepublikové parkurové soutěži pětiletých koní KMK získala klisna La Legion s Markem Klusemv drezuře 1. místo na mezinárodním drezurních závodech FEI WORLD DRESSAGE CHALLENGE Kamila Kollárová s Royal Dancer a 2x2.místo na MČR v reiningu1. místo na mezinárodních závodech v Polsku získal Ondřej Slamják se Smart Little Joker. Náš klub se úspěšně zúčastňuje také závodů pony, dětí a soutěží pro začínající jezdce, jejichž výcviku se zde také věnujeme. Máme velmi dobré zázemí, krytou halu i prostornou jízdárnu.

Kontakt:

JEZDECKÝ KLUB DŘEVĚNÝ DVŮR Baška 490, 739 01 Baška Kamila Kollárová, mob. 736 124 831

lspsNěco z historie

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška byl založen roku 1952. Pan Adolf Kolčář byl jeho prvním dirigentem. Název byl určen podle národopisného prostředí - „Lašský smíšený pěvecký sbor“. První stránky historie sboru provází nejenom nadšení a zápal jeho členů, ale jsou tu i první úspěchy, ke kterým patří 4. místo v krajské soutěži pěveckých sborů z roku 1956. LSPS získává své příznivce i mezi hudebními skladateli, kteří mu věnují své skladby. Patří k nim prof. Jaroslav Křička, Pavel Bořkovec, Eduard Bartoník, František Marušan, Miloš Machek a celá řada dalších. Rádi vzpomeneme také školního inspektora a čestného člena sboru Čeňka Gardelku ze Skalice, který byl po dobu 10 let naším uměleckým patronem. K vrcholům činnosti sboru v minulém století patří období let 1976-1990, kdy si získává přízeň řady předních sólistů Národního divadla Praha, kteří společně se sborem vystupují na desítkách uměleckých vystoupeních např. v Domě umělců v Praze, v rozhlase, v televizním pořadu "Dobrá parta" nebo na Janáčkových slavnostech na Hukvaldech. V letech 1952 - 1991 nám byl obětavým dirigentem pan Adolf Kolčář, po něm se sboru ujímá s velkým zanícením pan Boris Hajdušek z Pržna, člen Janáčkovy filharmonie Ostrava a šéfdirigent dechového orchestru Ferrum z Frýdlantu nad Ostravicí. Od října 1998 LSPS řídí velmi nadaná dirigentka Mgr. Janina Ptaková, spolu s Mgr. Věrou Ptakovou jako korepetitorkou při dělených zkouškách. Obě dojíždějí ke zkouškám a vystoupením sboru z Havířova. Jejich snaha přivést sbor na vyšší uměleckou úroveň se daří. Rozšířily nejen repertoár sboru, jsme rádi,že přicházejí také noví zpěváci.

A současnost

V současnosti má Lašský smíšený pěvecký sbor 39 aktivních členů, ovšem všichni zpěvuchtiví mají dveře stále otevřené. Sbormistryní je Mgr. Janina Ptaková z Havířova (od roku 1998). Členové LSPS vydali již dvě CD. První v květnu 2001 pod vedením dirigentek Janiny a Věry Ptakových. Je zde zachyceno 26 skladeb našich skladatelů - Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany - i skladatelů zahraničních - P. I. Čajkovského, W. A. Mozarta, G. F. Händela... Druhé CD bylo natočeno V říjnu 2005, opět pod vedením dirigentek Janiny a Věry Ptakových. Je to dílko s vánoční tématikou, je na něm zachycena Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby "Hej, mistře". V červnu 2009 bylo vydáno již třetí CD, a to s nahrávkou koled a České mše půlnoční pod názvem "Vánoční pralinky". V roce 2010 pořádal LSPS Mezinárodní festival pěveckých sborů.

Aktuální informace, včetně koncertů a fotografií, najdete na www.lsps.ic.cz

Vánoční koncert vynikajícího houslisty Václava Hudečka a neméně skvělého pianisty profesora Petra Adamce doslova nadchl všechny ,kteří pondělní prosincový večer do posledního místa zaplnili sál kulturního domu v Bašce. „Snad od doby, kdy v Bašce na koncertech vystupoval, dnes již zesnulý český pěvec Eduard Haken, jsem se s podobnou neopakovatelnou atmosférou na koncertě vážné hudby v Bašce ještě nesetkal. Byl to zážitek, který všechny posluchače v sále nadchl. Nejvíce mě oslovilo uvedení skladby „Cikánské melodie op. č. 26“, hudebního skladatele Pablo de Sarasata, uvedl jeden z návštěvníků koncertu sbormistr bašského chrámového sboru Adolf Kolčář. A o tom,že také pořadatelé ,ale i návštěvníci koncertu připravili umělcům skvělé prostředí nejpřesvědčivěji vyjadřují slova, která Mistr Václav Hudeček vepsal do kroniky kulturního domu: „Baška je úžasná! Děkujeme všem za krásné a neopakovatelné přijetí.“ Byl to určitě šťastný nápad organizátorů koncertu zařadit po jeho skončení symbolický akt „křest stolních a nástěnných kalendářů Baška 2009. Mezi kmotry kalendáře byl nejenom starosta obce Břetislav Jasek a předsedkyně kulturní komise Stanislava Vítová, ale také interpret večera ,houslista Václav Hudeček. Tuto závěrečnou část večera zdařile moderovala Dajana Zápalková s Davidem Blahutem, členové kulturní komise obce Bašky. Myslím si, že v Bašce mohou být opravdu právem pyšní na to, že Václav Hudeček, žák nesmrtelného ruského houslisty Davida Oistracha,houslista koncertující na nejprestižnějších světových podiích s nejlepšími světovými orchestry svou účast na tomto symbolickém křtu bašťanských kalendářů neodmítl, ba naopak byl tím velmi potěšen. „ Jistě to bude patřit k událostem,které trvale zůstanou vepsána do bohaté kulturní historie Bašky,“ připomenul Zdeněk Pavlok, dlouholetý předseda Lašského pěveckého sboru a jeden z čestných hostů koncertu. F.V. - František Vaníček