Aktuality

Holubářský svaz

ČMS chovatelů poštovních holubů- ZO Baška

První písemně doložený záznam o založení tohoto spolku je z roku 1942. K jeho zakladatelům patřil mimo jiné i slezský básník a spisovatel FRAN SMĚJA, který v období let 1940-1945 žil spolu se svou rodinou v Bašce. V současné době má tento zájmový spolek 27 členů. Organizace je součástí Oblastního sdružení REGION BESKYDY, které zahrnuje 19 základních organizací na území bývalých okresů Frýdek - Místek, Nový Jičín a Vsetín. ZO Baška patří mezi největší, a to jak počtem svých členů, tak i soutěžními výsledky, které se svými holuby dosahují. Klubovna ZO se nachází v prostoru parkoviště pod přehradou. Oblastní sdružení vlastní dopravní prostředek MAN s vlekem o kapacitě 7 200 ks, který je využíván k přepravě holubů k jednotlivým závodům. Každoročně se naši členové zúčastní cca 30 závodů pro staré holuby a 5 závodů holoubat od Jihlavy až po belgické Ostende (1 100 km). K nejúspěšnějším členům v roce 2003 patřili bratři SRNÍČKOVÉ, mistři ZO v kategorii starých holubů a MILAN PETER v kategorii holoubat. V zimním období, kdy se nezávodí, se členové věnují organizaci výstavní činnosti a zároveň se výstav také účastní. V roce 2003 pořádala ZO výstavu poštovních holubů pásma „SEVER“, na které byli vystaveni nejúspěšnější holubi Severní Moravy. předseda organizace: František Carbol, Kunčičky u Bašky 18, 739 01 Baška mobil: 603 847 943 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Další informace o poštovních holubech si můžete vyhledat na adrese: www.postovniholub.cz

Včelařský svaz

Včelařství obecně

Včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti, který člověku přinášel v každé době prospěch. S vývojem lidské společnosti se měnilo i ohodnocení jednotlivých složek užitečnosti včel. S výrobou cukru klesl význam medu jako základního sladidla, s rozvojem petrochemie se přestal používat vosk ke svícení. Mimořádný význam včel spočívá také v opylovací činnosti v květech rostlinných druhů. Dneska je velice uznávaný už i propolis, což je pryskyřičná látka, kterou včely sbírají na pupenech listnatých stromů. V posledních letech se zjistilo, že má vynikající protivirové a protibakteriální působení. Co se týče medu, všechny druhy jsou zdravé. Světlé nektarové medy jsou lehce stravitelné, mají velké množství pylu a jsou vhodnější pro děti a starší lidi. Tmavé lesní medy jsou medovicového původu a obsahují velké množství silic stopových prvků.

Český svaz včelařů (ČSV)

Podle Miloslava Peroutky, který je tajemníkem ČSV, je Český svazu včelařů dobrovolné sdružení a v současné době má 49 tisíc členů, což je 97 % všech chovatelů včel v Česku. Po celém světě ale ubývá zájem o takovéto vědy. Proto se ČSV snaží vychovávat nové včelaře a vůbec lidi, kteří mají zájem o biologii a přírodu. V ČR je zhruba sto včelařských kroužků, které jsou svazem podporovány.

Včelařství v ČR

I když na tom není včelařství v Česku ve srovnání s okolními státy špatně, máme podle Peroutky silný podstav chovatelů i včelstev. Na dobré opylení bychom potřebovali asi 700 tisíc včelstev. V roce 2008 jich bylo zazimováno 520 tisíc a kvůli nepříznivé zimě třetina uhynula. Zjara byla k dispozici jen polovina včelstev potřebných k dobrému opylení, což je hlavní poslání včel. I včelařství prodělává celosvětovou krizi - v důsledku rozšíření parazitů i civilizačních změn ubývají včelstva a to je opravdu varující. Společnost si to ale uvědomuje a v mírném pásmu včelařství podporuje, aby byl dostatek nejen potravy, ale také aby byla zachována pestrost přírody. Na včely má negativní vliv řada faktorů - kromě moru také například vlnění, na kterém jsou založeny mobilní telefony, použití pesticidů v přírodě či výfukové plyny. Základní organizace Českého svazu včelařů v Bašce Baštečtí včelaři byli do roku 1951 členy ZO ČSV v Dobré, hodoňovičtí a kunčičtí včelaři ale byli organizování v Místku. Až v roce 1951 na návrh včelařů z Bašky vytvořily tyto tři obce po dohodě samostatnou organizaci –

Základní organizaci českého svazu včelařů Baška.

Zakládajícími členy z Bašky byli: Bohumír Jakeš, Vilém Saniter, Ladislav Pastorek z  Kunčiček: Rudolf Fiža z Hodoňovic: Alfons Bača, Josef Svoboda Vzniklá organizace měla 55 členů s 226 včelstvy. Prvním předsedou byl zvolen Bohumír Jakeš.

Současný výbor ZO ČSV pracuje v tomto složení:

Předseda: Martin Carbol Jednatel: Karel Kolčář Pokladník: Jiří Marek Zdravotník: Pavel Kowalczyk Členové výboru: Radomír Kubaň, Petr Kolář, Josef Novobílský, Josef Saniter, Jiří Kaňok Nejvíce členů měla ZO ČSV Baška v roce 1969, a to 73, největší počet včelstev pak byl zaregistrován v organizaci v roce 1987 – a sice 351. Hned nato ale byl rok 1970 pro včelaře v obci tragický, zaznamenali úhyn sta včelstev. Včelaři společně se zahrádkáři vždy patřili k velice činným organizacím v obci. Pořádali Včelařsko-zahradkářské plesy, na kterých zahrádkáři představovali své úspěšné výpěstky ovoce a zeleniny, včelaři zase věnovali med do tomboly. Na tuto velice pěknou tradicí plesů navázala Včelařsko-zahradkářská výstava v Kulturním domě v Bašce (6.- 8.10. 2006). Bylo zde možné zhlédnout včelařské pomůcky historické, ale i ty, s kterými pracují včelaři v dnešní době. Mnozí návštěvníci okusili nabízenou medovinu, ke koupi byl i med. Zahrádkáři se zase pochlubili svými nádherným a mnohdy neobvyklým tvary, velikostmi a vybarvením u ovoce a zeleniny, které sklidili na svých zahrádkách. Nemohu nevzpomenout dlouholetého předsedu ZO a OV ČSV Josefa Svobodu z Hodoňovic, který včelařstvím doslova žil, věnoval mu každou svoji volnou chvilku. Své celoživotní zkušenosti s prací se včelami se snažil předávat i mladé generaci. Organizoval, a samozřejmě se i zúčastňoval, Letních včelařských táborů, na které mládež hned tak nezapomněla. Současný předseda ZO ČSV Baška Martin Carbol se rovněž snaží mladým přiblížit svět ve včelím společenství. Pořádá na základních školách besedy, na kterých žáky seznamuje s životem včel v úlu, vysvětluje jejich význam v přírodě. Nadšení mladí posluchači mohou okusit pravý med, zhotovit si svíčky z včelího vosku, což je pro ně jistě velký zážitek.

Co říci závěrem?

VČELA patří mezi celospolečensky uznávaný hmyz, je státem uznána za hospodářského živočicha a je chráněna zákonem.Lidé si včely stále více váží, již dobře vědí, že více jak 1/3 potravin zdravé výživy na celém světě opyluje právě nenahraditelný opylovač a tím je včela medonosná. Včelaři jsou jistě skvělí lidé, kteří jsou tak v přímém kontaktu s přírodou a pozorují její úžasné souvislosti.Je jistě potěšující, že takové lidi máme i v naší obci, že víme, kde si můžeme zakoupit tak zdravý med či jiné včelí produkty. Věřím, že ti nejzapálenější z nich si jistě dokáží vychovat své pokračovatele.

Zahrádkářský svaz Český zahrádkářský svaz - ZO Baška Vznik této organizace je uváděn datem 1. října 1954, kdy se sešlo 28 nadšenců, kteří toto sdružení založili. Jeho členové, kterých je v současné době 101 (květen 2004) se spolupodílí na zvelebování obce nejen prostřednictvím přednášek a kurzů, ale především estetickou úpravou svých zahrádek, kterými přispívají ke zkrášlení obce. Členové organizace se se svými výpěstky (především ovocnářskými) zúčastňují regionálních, ale i celostátních výstav. Na na výstavě Hortikomplexu, která se konala v Olomouci se okres Frýdek – Místek umístil na čtvrtém místě. Na tom, že organizace je finančně soběstačná, má hlavní zásluhu vlastnictví objektu moštárny, která je využívána nejenom k výborovým schůzím, ale především tím, že zejména v podzimním období je zde poskytována možnost moštování ovoce. Ročně se zde zpracuje 20 - 30 tun ovoce. Pro členy organizace je poskytována 33 % sleva. Moštování je určeno i široké veřejnosti. Organizace, která je evidována při územní radě ve Frýdku - Místku, má působnost ve všech třech částech obce – Bašce, Hodoňovicích a Kunčičkách u Bašky, kde mají zastoupení mj. i ve čtyřech zahrádkářských osadách. K nejobětavějším členům organizace patří pan BOHUMÍR ŽÍDEK z Hodoňovic. Byl nejenom dlouholetým předsedou organizace, ale i dnes přes svůj věk (85) je prakticky u všeho, co se v organizaci děje. Byl několikrát oceněn řadou čestných uznání a diplomů - tím posledním bylo ocenění l. stupně, které obdržel od ČZS z Prahy. Kontakt Předseda organizace: Zdeněk Pácha, Kunčičky u Bašky 61 Telefon: 558 644 163 Mobil: 732 875 199 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

myslivciČinnost sdružení, které v Bašce působí od roku 1962, spočívá v ochraně a chovu zvěře. V současné době má 16 členů. Celoročně členové pečují o zvěř chovnou i hájenou, která žije v místních podmínkách. Ročně členové odpracují brigádně 100 h při ochraně životního prostředí, v lese pro JZD Palkovice a při údržbě Myslivecké chaty, která slouží jako místo setkávání členů sdružení.

Kontakt
Předseda sdružení: František Zboch, Hodoňovice 56, 739 01 Baška
Mobil: 732 946 521

Turistický oddíl TOMPAS Vlci Tompas (Turistický Oddíl Mladých Průzkumníků a Stopařů)

Vlastní web: www.vlci.eu

Dětský turistický oddíl Vlci má téměř 25-ti letou tradicí. Nyní působíme v Bašce a v Ostravě. Dlouhodobě se věnujeme dětem ve věku od 7 do 15 let. Po dovršení 16 let nemusí děti z oddílu odcházet, ale v případě zájmu se mohou stát instruktory a pomáhat vedoucím s činností oddílu. Vedení oddílu se účastní pravidelných školení. *zdravotnický kurz *kurz pro hlavní vedoucí táborů *školení oddílových vedoucích a instruktorů *kurz hospodáře NNO a tábora Našim cílem je vytvořit takové prostředí pro děti, ve kterém by mohly smysluplně trávit svůj volný čas. Prostřednictvím různých her a soutěží se snažíme děti naučit mnohým praktickým dovednostem z oblasti přírody, tábornictví a turistiky. Děti mají možnost poznat nové kamarády a spolu s nimi prožívat zajímavá dobrodružství.