Aktuality

Dlouholetý kronikář obce, hodoňovický knihovník, autor několika velmi zdařilých publikací,ale také jeden z těch, který se významně podílel na vytvoření stále expozice „Baška- včera- dnes a zítra“,umístěné v budově OÚ v Bašce, se v březnu letošního roku dožil svého významného životního jubilea. Budete- li procházet jednou z místních části Bašky- Hodoňovicemi, do roku 1960 samostatné obce, určitě si všimnete, že se v jejich pomyslném středu nachází nejenom kostel Panny Marie, , známá a vyhledávána restaurace U Čendy s aktivním „Čenda spolkem“,hasičská zbrojnice, salesiánský dům,ale také budova bývalé hodoňovické školy. V současnosti se zde nachází také nová hodoňovická knihovna,která svým vybavením, patří k chloubám obce. Na jejím otevření, v září roku 2008, má zásluhu nejenom vedení obce a hodoňovický osadní výbor, ale také její knihovník. Zdeněk Kavka. Dokládá to i skutečnost, že knihovna byla při svém otevření ,na návrh starosty Bašky ing. Břetislava Jaska, po schválení Zastupitelstvem Obce Baška pojmenována KAVKOVA KNIHOVNA-BAŠKA- HODOŇOVICE. Při ohlédnutí do osmdesátých let minulého století nelze nevzpomenout také skutečnost, že to byla především zásluha jubilanta ,která přispěla k tomu, že se v Hodoňovicích podařilo zrušit nesmyslný zákaz výstavby rodinných domků,který pro tuto část obce platil od počátku šedesátých let. „První stavby rodinných domků po zrušení tohoto zákazu výstavby jsou domky Libora Pastorka a Heleny Kamírové a dalších.Obnovení výstavby v Hodoňovicích v roce 1985 považuji za obrovský úspěch.Vždyť právě tento zákaz byl tehdy důvodem odchodu mnoha mladých rodin z Hodoňovic. Podařilo se mi v roce 1983 zjistit na tehdejším KNV v Ostravě, že zákon o výstavbě rodinných domků byl již v tu dobu více než rok zrušen, ale v Hodoňovicích se stavět stále nesmělo- .Pracovníci MNV v Bašce o tom nevěděli, nebo snad ani neměli zájem se to dovědět , nevím,“ zavzpomínal Zdeněk Kavka, který ,i když nestraník, byl také předsedou komise pro výstavbu v obci. Nelze nezmínit také další aktivity ing. Zdeňka Kavky,kterou byla práce koordinátora zpracování nového územního plánu Obce Baška /1992-1995/. Byl také autor několika velice úspěšných výstav zachycujících minulost i současnost obce,ve které kde žije se svou rodinou již od roku 1975. I když Zdeněk Kavka ,vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se rozhodl letos v dubnu ukončil činnost knihovníka hodoňovické knihovny ,jistě však bude ještě nadále svými bohatými zkušenostmi, radou i pomocí se podílet na životě Bašky. F.V.  Výstava pořádána ve velké zasedací místnosti OÚ v Bašce v květnu 2005-, u příležitosti 60. výročí OSVOBOZENÍ. Za stolem. Ing. Zdeněk Kavka,dále zleva: D.Šnytová,V. Šimková,V. Plucnarová, B. Židek: foto archiv OÚ Baška

Rada obce Baška

Babicova-Irena
Irena Babicová
starostka obce

KSČM
bez politické příslušnosti
Cajanek-Martin
RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
místostarosta obce
KDU-ČSL
člen KDU-ČSL
Blahut-David
David Blahut
člen Rady obce Baška
SNK
bez politické příslušnosti
Brezek-Tomas
Ing. Tomáš Břežek
člen Rady obce Baška
KDU-ČSL
bez politické příslušnosti
Richter-Jan
Ing. Jan Richter
člen Rady obce Baška
SNK
bez politické příslušnosti

Komise Rady obce Baška

Kulturní komise
Předseda: David Blahut
Členové: Anna Čečotková, Hana Poledníková, Kateřina Korbášová, Eva Handrejchová, Ludmila Dobrozemská, Monika Navrátilová, Mgr. Vlasta Krautová

Komise sportovní a cestovního ruchu
Předseda: Mgr. Pavel Eliáš
Členové: Richard Bayer, Petr Miloň, Mgr. Jana Ondráčková, Květoslav Žilavý, Ing. Klára Kočarová - Pechová

Komise školská
Předseda: Mgr. Romana Žižková
Členové: Mgr. Vladimíra Teperová, Mgr. Renata Válková, Magda Rusková, Veronika Plucnarová

Komise investiční, územního plánování a stavební
Předseda: Ing. Radovan Kolek
Členové: Bc. Adam Pavlas, Ing. Alena Staufčíková, Roman Tomis, Dalibor Konečný, Ing. Jan Kraut

Komise občanských záležitostí
Předseda: Jiřina Sýkorová
Členové: Dajana Zápalková

Komise životního prostředí
Předseda: Ing. Libor Vavřík
Členové: Ing. Radim Svoboda, Otakar Velký, Ing. Gabriela Hovjacká

Komise dopravní bezpečnosti
Předseda:
Roland Tomáš
Členové: David Vrubel, doc. Dr. RNDr. Petr Alexa, Roman Bohačík, M. Válek, R. Bystroň

CEZ_nadaceZásluhou Lašského smíšeného pěveckého sboru byla radou Nadace ČEZ schválena finanční částka 150 000 Kč k úhradě nákladů spojených s organizací Mezinárodního pěveckého festivalu - k 100. výročí nedožitých narozenin českého pěvce Eduarda Hakena. Nyní už jen popřát aby organizace festivalu a samotný festival dopadl stejně dobře.

statistikaCelková rozloha obce Baška je 1283 ha.
Nadmořská výška území se pohybuje mezi 301 až 430 m n. m.

Rozloha jednotlivých částí obce

Část obceRozloha
Baška 576 ha
Hodoňovice 307 ha
Kunčičky u Bašky 430 ha
Celkem 1283 ha

Počet obyvatel a průměrný věk

stav k 31. 12. roku
počet obyvatel
průměrný věk
nejstarší osoba
nejmladší osoba
počet mužů
průměrný věk
počet žen
průměrný věk
počet dětí do 15 let
mládež 15 - 18 let
dospělí 18 - 60 let
obyvatelé starší 60-ti let
počet trvale obydlených domů
přistěhovalí
vystěhovalí
narozeno
 
zemřelo
 
2007200820092010201120122013201420152016
3 473 3 493 3 529 3 580 3 635 3 737 3 731 3 756 3 770 3 799
39,64 39,78 39,85 40,01 40,05 40,29 41 41,5 41,42 41,67
25. 10. 1911 15. 8. 1913 13. 2. 1915 13. 2. 1915 13. 2. 1915 27. 9. 1920 27. 9. 2020 27. 9. 2020 27. 9. 2020 27. 9. 2020
7. 12. 2007 20. 11. 2008 15. 12. 2009 29. 12. 2010 16. 12. 2011 26. 12. 2012 16. 12. 2013 29. 12. 2014 20. 12. 2015 30. 12. 2016
1 725 1 744 1 761 1 787 1 820 1 879 1 869 1 886 1 887 1 908
37,92 38,05 38,23 38,46 38,67 38,78 39,13 39,54 39,58 39,96
1 748 1 749 1 768 1 793 1 815 1 858 1 862 1 870 1 883 1 891
41,34 41,51 41,47 41,57 41,45 41,82 42,23 42,88 43,5 43,39
531 514 516 527 541 562 552 548 560 578
147 150 153 143 182 113 107 106 101 100
2 034 2 062 2 093 2 201 2 183 2 190 1 868 1 917  2 008 2 106
761 767 767 815 827 872  889 912 932 959
975 996 1 019 1 047 1 065 1 093       1 163
114
(51M/63Ž)
111 127 132 133 186 116 128 130 116
71

87 82 74 85 95 94 95 101 101
 11 chlapců
16 děvčat
 19 chlapců
9 děvčat
11 chlapců
16 děvčat
17 chlapců
18 děvčat
15 chlapců
18 děvčat
20 chlapců
16 děvčat
 17 chlapců
14 děvčat
14 chlapců
12 děvčat
10 chlapců
12 děvčat
23 chlapců
18 děvčat
 18 mužů
15 žen
 22 mužů
15 žen
19 mužů
18 žen
15 mužů
15 žen
14 mužů
21 žen
17 mužů
12 žen
 22 mužů
14 žen
20 mužů
14 žen
 24 mužů
13 žen
10 mužů
18 žen

Počet obyvatel v lokalitách

Část obceObyvatel
Baška 1 853 ˄
Hodoňovice 694 ˄
Kunčičky u Bašky 1 211 ˄

Statistika rodinných stavů

StavŽenyMužiCelkem
neuvedeno 8 ˄ 6 ˄ 14 ˄
svobodný/-á 642 ˄ 840 ˄ 1 482 ˄
ženatý/vdaná 846 ˄ 834 ˄ 1 680 ˄
rozvedený/-á 152 ˄ 152 ˄ 304 ˄
vdovec/vdova 210 ˅ 45 ˅ 255 ˅
partnerství   2 ˄ 2 ˄

Vysvětlivky:
˄ ... vzrostlo oproti poslednímu sčítání

˅ ... kleslo oproti poslednímu sčítání