Aktuality

MARTIN ŠRUBAŘ Baška/ Vánoční atmosféra se vším všudy panovala včera před Kulturním domem v Bašce. Vánoční jarmark se spoustou prodejních stánků zde začal v deset hodin dopoledne. Příchozí měli například možnost ochutnat nejen klasickou medovinu, vařonku, koláče, ale dokonce i zabijačkové speciality. Pokud ještě někdo neměl vánoční stromeček, měl příležitost si jej na jarmarku zakoupit. Prodejci mysleli i na ty, kteří neměli koupené dárky pro své nejbližší. „Jsem rád, že se tady prodávají i knížky. Mají tady dobrý výběr za rozumnou cenu, takže asi jednu knihu jako dárek pod stromek někomu z rodiny koupím,“ zamyslel se muž, který z tohoto důvodu nechtěl být samozřejmě jmenován. Většina přítomných se shodovala na jedné věci. „K naprosté dokonalosti zdejší atmosféry chybí opravdu jen ten sníh. Počasí ovlivnit ale nedokážeme,“ dodala za všechny jedna z výřečných prodavaček, kolem které poskakoval čert, jenž doprovázel Mikuláše. Hodné děti od nich dostávaly sladkosti. Obec ovšem nežila jenom jarmarkem, ale zároveň se v místním kostele během mše svaté uskutečnila misijní sbírka. Ta je určena peruánským dětem, které žijí v mnohem větším materiálním nedostatku než naše děti. Pokračovat bude na druhý svátek vánoční, kdy ji doprovodí i živý betlém.

Kostel sv. Václava v Bašce se rozezněl vánočními koledami nejenom bašských školáků. Myšlenka navodit atmosféru vánočních svátků, přiblížit dětem také jejich jinou než materiální hodnotu, dokázat vrátit se k původnímu poslání Vánoc,- období naplňujícímu lidi láskou, vzájemnou úctou,obdarováváním, ale také tolerancí, pokorou,především však vědomím, že Vánoce jsou něčím co po generace naplňovalo, ale i zušlechťovalo, ale povzbuzovalo život našich předků.Toto vše asi stálo u zrodu nápadu bašských pedagogů- zakončit letošní rok, tak trochu netradičně,- zpěvem koled v kostele sv. Václava v Bašce.. Možná, že pro některého z žáků byla návštěva bašťanského kostela něčím s čím se ještě nesetkal,pro některé snad samozřejmostí. Rozhodně bylo vidět, že pro všechny byly tyto chvíle něčím opravdu slavnostním. Úvodní slova přivítání, ale především dětem srozumitelným přiblížením biblického příběhu se zhostil velice zdařile farář skalicko- bašské farnosti otec Radek Drobisz. Bylo obdivuhodné s jakým zaujetím a pozorností děti příběhu naslouchaly. A pak přišlo tolik očekávané „koledování dětí“. Své pečlivě připravené koledy, v některých případech obohacené i o velmi zdařilé „taneční kreace“, např v provedení. dětí 1. tř. z Kunčiček u Bašky,které se svou paní učitelkou Barborou Římanovou zpívaly a tančily s obrovským nadšením. Ale opravdu moc se líbila vystoupení všech tříd,nebylo vítězů ani potažených. Všechny děti zpívaly skvěle. A snad také proto , že stranou nezůstali ani učitelé i pan farář, kteří společně zazpívali dětem také jednu z koled „ Byla cesta, byla ušlapaná“-a děti opravdu nešetřily potleskem. A tou slavnostní tečkou byl pak společný zpěv koled všech přítomných dětí i dospělých,kdy na varhany hrála studentka ostravské univerzity Markéta Vochalová. A snad se usmíval i Ježíšek v jeslích bašťanského betlému. F. V. František Vaníček

První letošní vystoupení se uskutečnilo v lednu, kdy se sbor představil v sále kulturního domu Bašky v programu 8. společenského plesu obce Baška. Následovalo vystoupení na červnovém mezinárodním pěveckém festivalu Festa Musicale v Olomouci, na kterém se sbor umístil na bronzovém místě a neméně úspěšné bylo vystoupení na podzimním festivalu v Českém Těšíně. S mimořádně příznivým ohlasem se rovněž setkaly letošní vánoční koncerty sboru nejenom na frýdeckém zámku, v kostele ve Skalici a kapli v Hodoňovicích, ale také v Čechách v městě Luby u Chebu a v Kraslicích. „Také pro rok 2009 a 2010 sbor připravuje nejenom další koncerty, ale vydání již třetího CD LSPS. V roce 2010 si pak především budeme chtít důstojně připomenout sté výročí nedožitých narozenin čestného občana Bašky, českého pěvce a přítele našeho sboru a vzácného člověka Eduarda Hakena. Stejně tak jako naše již 25 let trvající přátelství s nejstarším lužickým pěveckým sborem Meja z Radwora u Budyšína,“ řekl předseda sboru Michal Válek. (fv)

Předsedou i jedním z vynikajících sólistů, ale především skutečnou duší sboru je jeho současný předseda Michal Válek. Sboru, který již více než padesát pět let šíří krásu sborového zpěvu nejenom v Bašce, ale i na mnoha místech naší vlasti. Tento jeden z hlavních protagonistů sboru však nerad připomíná jen bohatou historii sboru, ale raději hovoří o tom, jaké záměry má sbor před sebou. „Ohlédnutí nad dosavadní bohatou činností sboru by bylo možná jen nostalgickou vzpomínkou. Nemohu však přesto nepřipomenout smutnou událost, která v tyto dny všechny členy sboru velice zarmoutila. Bylo jím úmrtí Borise Hajduška , dlouholetého dirigenta Velkého dechového orchestru Ferrum ve Frýdlantě nad Ostravicí, ale také sbormistra našeho pěveckého sboru, který sbormistrovskou taktovku převzal v roce 1991 po prvním dirigentu Adolfu Kolčářovi. Sbor vedl ve velmi složitém a nelehkém období až do svého onemocnění v roce 1998. S úctou a láskou na jeho obětavé působení v našem sboru budeme vzpomínat. V současnosti se však sbor velice intenzivně připravuje na to, čím zpěváci sboru, především zásluhou své dirigentky Mgr. Janiny Ptakové , v příštích měsících osloví nejenom občany Bašky, ale také širší veřejnost. Určitě toho nebude málo“, uvedl Michal Válek. Možná, že se to bude pro mnohé příznivce sborového zpěvu zdát téměř nepochopitelné. Vždyť asi je jen málo pěveckých těles, které se mohou pyšnit tím, že se jim v poslední době podařilo získat finanční prostředky k zakoupení a ušití nového oblečení pro své sbory. Částku 165 000 Kč k jejich úhradě již náš sbor má a šaty se šijí. Přispělo k tomu především prvenství sboru v 7. ročníku soutěže „Prazdroj lidem“,vyhlášeném a financovaném Plzeňským Prazdrojem, ale i dotace z finančního rozpočtu obce Baška. V novém oblečení se členové sboru představí na Slavnostním koncertu, který zpěváci plánují na neděli 25. října do sálu kulturního domu Bašky. Další příjemné překvapení pro příznivce sboru bude vydání již třetího CD s vánoční tématikou, které po několika měsíčním nácviku zakončeném třídenním soustředěním pěveckého sboru na chatě v Malenovicích jeho členové připravili. Posluchači připravovaného CD se mohou těšit nejenom na „Českou mši půlnoční“ Jana Jakuba Ryby, ale i směs vánočních koled v podání Lašského smíšeného sboru, za hudebního doprovodu orchestru ZUŠ z Frýdku- Místku s dirigentem Borisem Hajduškem. Určitě obohacením nového CD budou i koledy, které na tomto nosiči zazní v podání dětského pěveckého sboru Hlásek ze ZŠ Žákovská z Havířova, který vede dirigentka Dana Kusinová. Toto CD , které v závěru měsíce června oba sbory nahrály v ostravském rozhlasovém studiu chtějí symbolicky uvést v život u příležitosti letošního vánočního koncertu , který sbor uskuteční v kostele sv. Václava v Bašce.Zcela jistě nebudou mezi čestnými hosty tohoto slavnostního aktu chybět zástupci mimořádně štědrého sponzora, bez jehož finanční podpory by nové CD nebylo. „Sbor pro letošní období předvánoční a vánoční připravuje také několik koncertů, především v chrámech našeho regionu. Mohu říci, že o naše vystoupení je značný zájem, budeme-li přesto chtít vyhovět všem, nebude to snadné. Vyžádá si to nemalou obětavost od všech našich zpěváků, ale jsem přesvědčen, že podobně jako v minulých letech , stejně i letos přispějeme svými koncerty k sváteční atmosféře vánočních dnů“, uvedl jeden z nejstarších členů sboru Josef Gara z Kunčiček u Bašky. Vyvrcholením naší činnosti v prvním pololetí příštího roku by mělo být pořádání Mezinárodního pěveckého festivalu, který bychom chtěli v Bašce uskutečnit v květnu 2010. V roce,kdy si široká kulturní veřejnost připomene 100.výročí nedožitých narozenin českého pěvce Eduarda Hakena, vynikajícího sólisty Národního divadla Praha, se kterým náš sbor měl tu čest   mnohokráte na společných koncertech vystupovat. Eduard Haken je však také čestným občanem obce Bašky , byl to kraj hudebního géniavLeoše Janáčka i slezského barda Petra Bezruče ,který si velice oblíbil a rád do našeho kraje i se svou paní k uměleckým vystoupením přijížděl. Na tento festival bychom rádi pozvali i zahraniční pěvecké sbory, především náš partnerský sbor Meja z Lužice, Lužičtí Srbové , slovanská národností menšina žijící v okolí Budyšína v Německu nás oslovuje svou nezlomnou snahou o udržení své slovanské identity. CChtěli bychom rovněž pozvat některý slovenský a polský pěvecký sbor, ale i pěvecký sbor z Třebíče z města, ke kterému nás váže mnohaleté přátelství. Byli bychom velice rádi,kdyby naše pozvání přijal i pěvecký sbor z Kraslic, kde jsme loni o vánocích byli jeho hosty a měli v Kraslicích společný koncert. Určitě to nebude pro nás snadné ani organizačně, ani s finančně. Vždyť tak náročný festival se ještě v minulosti v Bašce nekonal. Velice nás potěšilo, že svou účast na tomto festivalu nám přislíbila PhDr. Marie Hakenová- Ulrichová i její manžel akademický malíř Jindřich Ulrich. Vše zatím upřesňujeme, ale jsem přesvědčen, že s pomocí naší obce a sponzorů, ale i s podporou vedení Severomoravského kraje i Ministerstva kultury České republiky se nám podaří tuto odvážnou myšlenku realizovat . Osobnost vzácného člověka, pěvce Eduarda Hakena i jeho manželky vynikající herečky a filmové umělkyně Marie Hakenové-Glázrové nás zavazuje k tomu, abychom tento náročný cíl společnými silami zvládli,“uvedl předseda sboru Michal Válek. F. V. František Vaníček

BAŠKA - Mezi několika desítkami pracovnic veřejné správy, které svou kaž­dodenní činností uvádějí ideu e-governmentu v praktický život a našly odvahu přihlásit se do soutěže vyhlášené Czech Pointem o nejsympatičtější dívku, byla i Petra Ferfecká z Obecního úřadu v Bašce. V průběhu měsíce září byla možnost dávat své hlasy všem přihlášeným do soutěže prostřednictvím internetových stránek. Byly zde k nahlédnutí nejenom jejich fotografie, věk, odbornost, pracoviště i koníčky jejich zájmů. Po ukončení hlasování bylo 14 z nich, které získaly největší počet hlasů, vybráno k účasti na závěrečné části soutěže, kde se mělo rozhodnout o vítězce soutěže. Mezi pozvanými byla k svému velikému překvapení i Petra Ferfecká. Slavnostní galavečer se konal v pondělí 5. října v prostorách brněnského výstaviště. Jeho vyvrcholením byla volba „Miss Czech POINT” a předávání Zlatých eGonů nejlep­ším pracovištím Czech POINTU. Záštitu nad slavnostním večerem převzal ministr vnitra Pecina, mezi hosty byl i jeho předchůdce Ivan Langer. Soutěž hodnotila porota, ve které byli: brněnský primátor Roman Onderka, Jindřich Kolář z ministerstva vnitra, Zdeněk Dutý ze společnosti Telefónika O2, Petr Stiegler z České pošty a exministr Karel Březina. „Všechny, které jsme se závěrečného klání zúčastnily, jsme soutěžily ve znalostech a rychlosti psaní na počítači, tak trochu s nádechem recese byla soutěž v rychlosti razítkování, ale rozhodující určitě byl náš rozhovor a naše odpovědi na odborné otázky, které nám kladli členové poroty," Uvedla Petra Ferfecká, která se netajila tím, že je s výsledkem svého umístění v soutěži překvapena a velice ji to těší. Radost z úspěchu své pracovnice měl i starosta obce Břetislav Jasek i všichni její spolupracovníci na OÚ v Bašce. A jaké byly konečné výsledky soutěže? Titul Miss Czech POINT 2009 a korunku pro královnu si z Brna odváží Kateřina Novotná z Magistrátu města České Budějovice, 1. vicemiss se stala Lenka Hubertová z Městkého úřadu v Hlučíně, 2. vicemiss byla zvolena Petra Ferfecká z Obecního úřadu Baška. Petra Ferfecká svou odvahou přihlásit se do této soutěže, ale také svými znalostmi i příjemným vystupováním dokázala, že i soutěžící z menších obcí mohou v náročné konkurenci desítek zástupců mnoha pracovišť z celé naší republiky se ctí obstát. Petra Ferfecká reprezentovala úspěšně nejenom Bašku, ale celý náš region. Určitě si zaslouží naše blahopřání.