Aktuality

Sbory dobrovolných hasičů

V současnosti jsou v obci tři sbory dobrovolných hasičů. Dva z nich - v Bašce a Hodoňovicích - jsou sbory v aktivní činnosti. Sbor v Kunčičkách u Bašky, který byl založen 7. června 1907 je nejstarším sborem ze všech tří dříve samostatných obcí. Tento sbor v současnosti (2004) nevyvíjí aktivní činnost, není však zrušen.

SDH Baška

Sbor má 44 členů. Má zřízenou zásahovou jednotku která provádí likvidaci vzniklých událostí v rámci obce Baška, jako jsou požáry,živelné pohromy,následky dopravních nehod  a další. Má družstvo žen a družstvo mužů, kteří se účastní soutěží v požárním sportu v rámci okresu Frýdek-Místek, ale i dalších lokalit. Je vybaveno technikou pro provádění zásahu a to CAS K25 LIAZ, dopravní automobil 15 MB Sprinter se základní výbavou a technický automobil Toyota 4 Runner. Členové zásahové jednotky, ale i sboru se rovněž podílejí na kulturně - společenském dění v obci jako jsou dětské dny (MŠ Baška), zabezpečení požárních hlídek při akcích ostatních spolků v obci a pod.

Velitel sboru a zároveň velitel zásahové jednotky: Lukáš Handrejch, mobil: +420 731 414 489
Starosta sboru: Josef Němec, Baška 220, mobil: +420 732 574 451
Jednatelka sboru: Natalie Koloničná, mobil: +420 725 842 490   

SDH Hodoňovice

Sbor má 36 aktivních členů, kteří se nevěnují jen hasičskému poslání, ale žije i bohatým kulturním a sportovním životem. Pro své rodinné příslušníky a další spoluobčany v poslední době uskutečnili: stavění a kácení máje, hasičský bál, různé sportovní odpoledne pro děti a mládež. Rovněž se zúčastňují soutěží protipožárních hlídek, které zároveň i organizují. Na podpoře činnosti sboru se výrazné podílí i OÚ Baška a řada místních podnikatelů. Za tuto podporu členové sboru všem děkují.Starosta sboru: Milan Hoch, Hodoňovice 104 tel.: 558 649 413 

SDH Kunčičky u Bašky

Sbor má 10 členů, kteří jsou pouze členy přispívajícími - sbor nevyvíjí aktivní činnost. Požární budovu převzal do správy OÚ v Bašce, inventář protipožární techniky byl převeden na sbory v Bašce a Hodoňovicích. V roce 2007 uplyne 100 let od založení tohoto nejstaršího hasičského sboru v obci.Starosta sboru: Dušan Janík, Kunčičky u Bašky 108tel.: 558 649 244Jednatel sboru: Petr Carbol, Kunčičky u Bašky 80 Z historie dobrovolných hasičských sborůExistenci hasičů lze v Bašce doložit již z období II. poloviny 19. st., ale jak dokládají archivní zápisy byli to hasiči, kteří působili pouze v tehdejších bašťanských hutích. V roce 1890 je v hutích postavena hasičská zbrojnice a zakoupena hasičská stříkačka na koňský povoz. Sbor zaniká s ukončením provozu v bašťanských hutích (1909). Členové hasičského sboru se  rozešli do různých okolních závodů, které již byly mimo obec. Tehdejší obecní výbor obce v Bašce měl snahu zachovat požární stříkačku pro obec. Píše proto žádost na ředitelství Báňské hutní společnosti do Vídně o její přenechání včetně hasičské výzbroje a zbrojnice v majetku obce Bašky. V žádosti bylo uváděno, že v obci bude založen hasičský sbor. Tento však založen nebyl, příčinou byl nezájem a I. světová válka.                               "BLIŽNÍMU KU POMOCI VLASTI K OSLAVĚ"Silou této myšlenky se  občanům tehdy samostatných obcí podařilo založit  sbory dobrovolných hasičů.Kunčičky u Bašky7. červena 1907, kdy se obec ještě jmenovala Malé Kunčice, vzniká Sbor dobrovolných hasičů. Jména alespoň některých z těch, kteří stáli u zrodu: KAREL MAYER,ROBERT SCHINDLER, LUDVÍK TRLICA, JOSEF ŠKARUDA, LUDVÍK JANÍK, ANNA CARBOLOVÁ .Významným dnem sboru je  23. březen 1923, kdy je jako jeden z prvních v našem regionu založen v Kunčičkách u Bašky jeho ženský  odbor. První náčelnicí byla zvolena MARIE JANÍKOVÁ.BaškaSbor dobrovolných hasičů byl v Bašce založen 17. dubna 1921. Jeho prvním starostou byl FRANTIŠEK ŠIGUT a velitelem LEOPOLD MALIŠ. V roce 1931 byla v Bašce postavena hasičská zbrojnice, která stála naproti dnes již neexistujícího hostince U BLAŽKA (ALFONS BLAŽEK) v místech dnešní autobusové zastávky. Při osvobozovacích bojích v květnu roku 1945 byla zrojnice vypálena a zcela zničena. Nová hasičská zbrojnice byla postavena u školní zahrady. Slavnostní dokončení a předání veřejnosti proběhlo 17. 8. 1947.HodoňoviceSbor dobrovolných hasičů byl založen 22. října 1922. Starostou byl zvolen tehdejší starosta obce JAN ŽÍDEK, místostarostou MIROSLAV MERTA, náčelníkem HUBERT SVOBODA.V roce 1925 byla slavnostně   uvedena do provozu hasičská zbrojnice. V roce 1927 byla k této budově přistavěna věž. V září roku 1941 se podařilo zakoupit na tehdejší dobu moderní motorovou stříkačku. Dne 21. září 1941 se uskutečnilo za hojné účasti veřejnosti její slavnostní vysvěcení místeckým děkanem P. TOMÁŠEM KOPECKÝM.

Chan Shaolin Si & Dju Su Kung-fu - Dragon Claw Baška

www.dragon-claw.cz

Kořeny stylu Chan Shaolin Si sahají asi o 1500 let zpět do známého kláštera Shaolin, kde vznikly první základy mnoha dnes známých bojových umění. Jeho zakladatelem pro Evropu se stal princ prof. Dr. Si-Gung Ganjuuryn Dschero Khan (10.Toan/Dan), který pochází ze starého mongolského rodu, jehož předkem byl i Čingischán. Od dětství cestoval v doprovodu mnichů po jihovýchodní Asii a učil se bojovým uměním. Později se přes nizozemská koloniální vojska dostal do Evropy a společně s ním znalosti mnoha bojových umění, v nichž získal mistrovské technické stupně. Konečně roku 1974 představil v Německu styl Chan Shaolin Si. Jedním z jeho žáků byl i Si-Gung Klaus Poestges (10.Toan/Dan), který na pozvání Si-Gung Pavla Trošáka (8.Toan/Dan) přicestoval v roce 1986 do obce Bohumín, kde představil tento styl. Od té doby se Chan Shaolin Si rozšířilo hlavně po Severní Moravě. Centra stylu se nacházejí v obcích/městech Dolní Lutyně, Krnov, Karviná, Skalice u F-M a právě naše Baška. Historie našeho oddílu se začala psát v roce 1992, kdy René Kaniok zahájil výcvik ve dvou tělocvičnách místní Základní školy. Za dobu své existence prošlo výcvikem více jak 1200 žáků a oddíl vystřídal několik působišť – ZŠ Baška, Sokolovna Baška a tělocvična OPŘ ve Frýdku-Místku, kde oddíl strávil asi 4 roky a v květnu 2007 se vrátil zpět do Bašky, když zahájil výcvik v objektu Salesiánského řádu „Na Kopečku“ v Hodoňovicích. Výcvik v oddílu v současnosti zajišťují dva trenéři: zakladatel a vedoucí oddílu René Kaniok (4.Toan/Dan) a Lukáš Novák (1.Tjie). Dragon Claw je také spoluorganizátorem mnoha společenských akcí v Bašce – např. Dětský den na Kopečku nebo Beskydská podkova, a mnoha dalších akcí i mimo naši obec, na kterých samozřejmě reprezentuje své bojové umění.

Kontakt Oddílový e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. René Kaniok Mobil: 732 620 287, 777 649 467 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Lukáš Novák ICQ: 443 850 873 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpracovává se

tj-sokol-baskaSportovní areál Sokolovna v Bašce

Ve sportovním areálu Sokolovny je k dispozici: tělocvična 15 x 8m, tenisový kurt, volejbalové hřiště, klubovna, posilovna, sauna, sociální zařízení, venkovní posezení.

V TJ Sokola Baška se v současnosti provozují tyto sporty: aerobik, badminton, nohejbal, tenis, volejbal, ZTV, jóga a floorbal.

Sokolovna slouží k sportovnímu vyžití členům TJ a jejím sponzorům. Jednota má v současnosti 125 členů a 15 podnikatelských subjektů, převážně z řad místních obyvatel. TJ SOKOL BAŠKA organizuje řadu amatérských turnajů v tenisu, nohejbalu a badmintonu. Spolupracuje se Sportovní komisí Rady obce Baška a oddílem kopané, především při organizaci větších a náročnějších sportovních aktivit. Od roku 1995 patří místní Sokolovna pod Českou obec sokolskou. Tenisový kurt v areálu sokolovny je možné ve volných termínech pronajmout. Lze se dohodnout také na krátkodobém pronájmu volejbalového kurtu či prostoru pro venkovní posezení.

Adresa: 739 01 Baška 240
Kontakty:
+420 733 102 259 - Pavla Matulová, správce tělocvičny
+420 605 258 250 - Petr Matula, správce tělocvičny
+420 602 373 826 - Otakar Konečný, starosta TJ
www.sokolbaska.cz

fotbalisti-muziNěco z historie

I když se zájemci o kopanou v Bašce scházejí již od počátku třicátých let minulého století, k založení sportovního klubu dochází až 15. června 1938. Vzniká SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ KUNČIČKY - BAŠKA - HODOŇOVICE. Počáteční nadšení členů klubu a jeho příznivců nezlomila ani katastrofická povodeň z léta 1940, kdy bylo původní fotbalové hřiště zničeno a bylo nutno vybudovat nové. Kopaná se však v Bašce hrála dál. Asi nejúspěšnější jsou roky 1980 - 1988 kdy se družstvo dospělých umisťuje na předních místech krajských soutěží. V období let 1987 - 1988 jsou postaveny nové šatny, tribuna a je provedena celková generální oprava hřiště. Vznikl tak moderní areál umožňující činnost fotbalovým oddílům až do dnešních dnů.

Něco ze současnosti

Fotbalové hřiště, nacházející se v Kunčičkách u Bašky, blízko železniční stanice Baška, slouží oddílu kopané TJ Sokol Baška, který má celkem 158 členů, z toho 73 tvoří mládež. Oddíl má družstvo dospělých, dorostenců, starších žáků i mladších žáků.

Kontakt
Odpovědná osoba: Vladimír Brabec, předseda fotbal. klubu
Telefon: +420 558 649 180
Mobil: +420 602 945 261