Aktuality

lspsNěco z historie

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška byl založen roku 1952. Pan Adolf Kolčář byl jeho prvním dirigentem. Název byl určen podle národopisného prostředí - „Lašský smíšený pěvecký sbor“. První stránky historie sboru provází nejenom nadšení a zápal jeho členů, ale jsou tu i první úspěchy, ke kterým patří 4. místo v krajské soutěži pěveckých sborů z roku 1956. LSPS získává své příznivce i mezi hudebními skladateli, kteří mu věnují své skladby. Patří k nim prof. Jaroslav Křička, Pavel Bořkovec, Eduard Bartoník, František Marušan, Miloš Machek a celá řada dalších. Rádi vzpomeneme také školního inspektora a čestného člena sboru Čeňka Gardelku ze Skalice, který byl po dobu 10 let naším uměleckým patronem. K vrcholům činnosti sboru v minulém století patří období let 1976-1990, kdy si získává přízeň řady předních sólistů Národního divadla Praha, kteří společně se sborem vystupují na desítkách uměleckých vystoupeních např. v Domě umělců v Praze, v rozhlase, v televizním pořadu "Dobrá parta" nebo na Janáčkových slavnostech na Hukvaldech. V letech 1952 - 1991 nám byl obětavým dirigentem pan Adolf Kolčář, po něm se sboru ujímá s velkým zanícením pan Boris Hajdušek z Pržna, člen Janáčkovy filharmonie Ostrava a šéfdirigent dechového orchestru Ferrum z Frýdlantu nad Ostravicí. Od října 1998 LSPS řídí velmi nadaná dirigentka Mgr. Janina Ptaková, spolu s Mgr. Věrou Ptakovou jako korepetitorkou při dělených zkouškách. Obě dojíždějí ke zkouškám a vystoupením sboru z Havířova. Jejich snaha přivést sbor na vyšší uměleckou úroveň se daří. Rozšířily nejen repertoár sboru, jsme rádi,že přicházejí také noví zpěváci.

A současnost

V současnosti má Lašský smíšený pěvecký sbor 39 aktivních členů, ovšem všichni zpěvuchtiví mají dveře stále otevřené. Sbormistryní je Mgr. Janina Ptaková z Havířova (od roku 1998). Členové LSPS vydali již dvě CD. První v květnu 2001 pod vedením dirigentek Janiny a Věry Ptakových. Je zde zachyceno 26 skladeb našich skladatelů - Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany - i skladatelů zahraničních - P. I. Čajkovského, W. A. Mozarta, G. F. Händela... Druhé CD bylo natočeno V říjnu 2005, opět pod vedením dirigentek Janiny a Věry Ptakových. Je to dílko s vánoční tématikou, je na něm zachycena Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby "Hej, mistře". V červnu 2009 bylo vydáno již třetí CD, a to s nahrávkou koled a České mše půlnoční pod názvem "Vánoční pralinky". V roce 2010 pořádal LSPS Mezinárodní festival pěveckých sborů.

Aktuální informace, včetně koncertů a fotografií, najdete na www.lsps.ic.cz

Vánoční koncert vynikajícího houslisty Václava Hudečka a neméně skvělého pianisty profesora Petra Adamce doslova nadchl všechny ,kteří pondělní prosincový večer do posledního místa zaplnili sál kulturního domu v Bašce. „Snad od doby, kdy v Bašce na koncertech vystupoval, dnes již zesnulý český pěvec Eduard Haken, jsem se s podobnou neopakovatelnou atmosférou na koncertě vážné hudby v Bašce ještě nesetkal. Byl to zážitek, který všechny posluchače v sále nadchl. Nejvíce mě oslovilo uvedení skladby „Cikánské melodie op. č. 26“, hudebního skladatele Pablo de Sarasata, uvedl jeden z návštěvníků koncertu sbormistr bašského chrámového sboru Adolf Kolčář. A o tom,že také pořadatelé ,ale i návštěvníci koncertu připravili umělcům skvělé prostředí nejpřesvědčivěji vyjadřují slova, která Mistr Václav Hudeček vepsal do kroniky kulturního domu: „Baška je úžasná! Děkujeme všem za krásné a neopakovatelné přijetí.“ Byl to určitě šťastný nápad organizátorů koncertu zařadit po jeho skončení symbolický akt „křest stolních a nástěnných kalendářů Baška 2009. Mezi kmotry kalendáře byl nejenom starosta obce Břetislav Jasek a předsedkyně kulturní komise Stanislava Vítová, ale také interpret večera ,houslista Václav Hudeček. Tuto závěrečnou část večera zdařile moderovala Dajana Zápalková s Davidem Blahutem, členové kulturní komise obce Bašky. Myslím si, že v Bašce mohou být opravdu právem pyšní na to, že Václav Hudeček, žák nesmrtelného ruského houslisty Davida Oistracha,houslista koncertující na nejprestižnějších světových podiích s nejlepšími světovými orchestry svou účast na tomto symbolickém křtu bašťanských kalendářů neodmítl, ba naopak byl tím velmi potěšen. „ Jistě to bude patřit k událostem,které trvale zůstanou vepsána do bohaté kulturní historie Bašky,“ připomenul Zdeněk Pavlok, dlouholetý předseda Lašského pěveckého sboru a jeden z čestných hostů koncertu. F.V. - František Vaníček

Vyvrcholením kulturního podzimu v Bašce byl určitě koncert naší nejmladší zpěvačky, rockerky Ewy Farne, která se představila se svojí kapelou De Rocx minulou neděli návštěvníkům zcela zaplněného sálu kulturního domu Bašky. Koncert třinecké rodačky, žijící ve Vendryni publikum v Bašce přijalo s obrovským nadšením. Váží si, že tato mladá a nadějná celebrita, vystupující na koncertech ve velkých městech, halách, v pořadech České televize a rozhlasu i zahraničí neodmítla pořadatelům uskutečnit své koncertní vystoupení .Baška, tak byla jedním z mála míst našeho regionu, kde tato zpěvačka,studentka l. ročníku Gymnázia s polským vyučovacím jazykem v Českém Těšíně v letošním roce vystoupila. V jejím podání na koncertě zazněly také její nejoblíbenější písně: Měls mě vůbec rád, Zapadlej krám,Ticho,La la laj a mnohé další. „Po skončeném vynikajícím koncertu, i když vyčerpána, neodmítla a desítkám, snad několika stovkám svých obdivovatelů a návštěvníků koncertu poskytla tolik žádaný svůj autogram. Její přístup k návštěvníkům byl opravdu nesmírně hezký, a až neuvěřitelně skromný. Vždyť zpěvačka,která v roce 2008 získala čtvrté místo v anketě Český Slavík v kategorii „Zpěvačka roku“ a třetí místo „ Zpěvačka roku“ v anketě Anděl Allianz se měla určitě snadnou možnost se z autogramiády omluvit, navíc , když následující den měla před sebou vystoupení v Praze v Domě umělců na benefičním koncertu „Kapka naděje. Přesto snad téměř hodinu neúnavně, s úsměvem a laskavostí neodmítla ani jednomu z těch, kteří čekali na její autogram.“, uvedl jeden z hlavních organizátorů koncertu v Bašce Josef Žák. Samozřejmě, že vynikající byla i kapela De Rocx,která vystoupila ve složení: Marcus Tran- kapelník, kytarista a zpěvák,Dave Csenge,basová kytara a zpěv,Eddy Fišer,kytara a Luki Boho, bicí. Na úspěchu koncertu má rovněž nemalou zásluhou vynikající frýdecko- místecký Mistr zvukař –Ivo Vlkoš. „ Příprava a vlastní organizace koncertu nebyla jednoduchá, chtěl bych poděkovat všem, kteří pomáhali, nebylo jich málo , s jejich pomocí a samozřejmě také podporou vedení obce se nám koncert opravdu vydařil. Laťku kulturních a společenských akcí,které jsme v letošním roce uskutečnili a ještě letos uskutečníme jsme si dali opravdu vysokou. Byl bych rád, kdybychom v nastoupeném trendu pokračovali i v příštím roce“, řekl další z hlavních organizátorů David Blahut z Kunčiček u Bašky. František Vaníček

MARTIN ŠRUBAŘ Baška/ Vánoční atmosféra se vším všudy panovala včera před Kulturním domem v Bašce. Vánoční jarmark se spoustou prodejních stánků zde začal v deset hodin dopoledne. Příchozí měli například možnost ochutnat nejen klasickou medovinu, vařonku, koláče, ale dokonce i zabijačkové speciality. Pokud ještě někdo neměl vánoční stromeček, měl příležitost si jej na jarmarku zakoupit. Prodejci mysleli i na ty, kteří neměli koupené dárky pro své nejbližší. „Jsem rád, že se tady prodávají i knížky. Mají tady dobrý výběr za rozumnou cenu, takže asi jednu knihu jako dárek pod stromek někomu z rodiny koupím,“ zamyslel se muž, který z tohoto důvodu nechtěl být samozřejmě jmenován. Většina přítomných se shodovala na jedné věci. „K naprosté dokonalosti zdejší atmosféry chybí opravdu jen ten sníh. Počasí ovlivnit ale nedokážeme,“ dodala za všechny jedna z výřečných prodavaček, kolem které poskakoval čert, jenž doprovázel Mikuláše. Hodné děti od nich dostávaly sladkosti. Obec ovšem nežila jenom jarmarkem, ale zároveň se v místním kostele během mše svaté uskutečnila misijní sbírka. Ta je určena peruánským dětem, které žijí v mnohem větším materiálním nedostatku než naše děti. Pokračovat bude na druhý svátek vánoční, kdy ji doprovodí i živý betlém.

Kostel sv. Václava v Bašce se rozezněl vánočními koledami nejenom bašských školáků. Myšlenka navodit atmosféru vánočních svátků, přiblížit dětem také jejich jinou než materiální hodnotu, dokázat vrátit se k původnímu poslání Vánoc,- období naplňujícímu lidi láskou, vzájemnou úctou,obdarováváním, ale také tolerancí, pokorou,především však vědomím, že Vánoce jsou něčím co po generace naplňovalo, ale i zušlechťovalo, ale povzbuzovalo život našich předků.Toto vše asi stálo u zrodu nápadu bašských pedagogů- zakončit letošní rok, tak trochu netradičně,- zpěvem koled v kostele sv. Václava v Bašce.. Možná, že pro některého z žáků byla návštěva bašťanského kostela něčím s čím se ještě nesetkal,pro některé snad samozřejmostí. Rozhodně bylo vidět, že pro všechny byly tyto chvíle něčím opravdu slavnostním. Úvodní slova přivítání, ale především dětem srozumitelným přiblížením biblického příběhu se zhostil velice zdařile farář skalicko- bašské farnosti otec Radek Drobisz. Bylo obdivuhodné s jakým zaujetím a pozorností děti příběhu naslouchaly. A pak přišlo tolik očekávané „koledování dětí“. Své pečlivě připravené koledy, v některých případech obohacené i o velmi zdařilé „taneční kreace“, např v provedení. dětí 1. tř. z Kunčiček u Bašky,které se svou paní učitelkou Barborou Římanovou zpívaly a tančily s obrovským nadšením. Ale opravdu moc se líbila vystoupení všech tříd,nebylo vítězů ani potažených. Všechny děti zpívaly skvěle. A snad také proto , že stranou nezůstali ani učitelé i pan farář, kteří společně zazpívali dětem také jednu z koled „ Byla cesta, byla ušlapaná“-a děti opravdu nešetřily potleskem. A tou slavnostní tečkou byl pak společný zpěv koled všech přítomných dětí i dospělých,kdy na varhany hrála studentka ostravské univerzity Markéta Vochalová. A snad se usmíval i Ježíšek v jeslích bašťanského betlému. F. V. František Vaníček