Aktuality

Práce na opravě místní komunikaci dále probíhájí a dopravní omezení způsobené touto stavbou pokračují. Nahlédněte do harmonogramu prací, který by měl být za příznivých klimatických podmínek dodržen...

Hasiči v Praze

Ve dnech 1. 6. - 3. 6. 2018 se někteří členové JSDH Baška účastnili největší hasičské fontány. Celá tato akce byla pojata jako taktické cvičení. V pátek v 8.00 hodin ráno se JSDH Baška vypravila do hlavního města ve složení Lukáš Handrejch, Karel Doležel, Jan Valchař, Marek Samek a David Blahut.

V Bašce a místních částech Hodoňovice a Kunčičky dále pokračují plánované odstávky elektrické energie.

Dětská skupina bude poskytovat službu péče o dítě od 1 do 4 let. Podobně jako tomu bylo u historicky známých "jesliček".

Vítání občánků jaro 2018

Slavnostní akt Vítání občánků probíhá v obci Baška dvakrát ročně. V jarním termínu 21. dubna 2018 bylo pozváno 16 občánků. Dostavilo se třináct. Ale i tak je to potěšující číslo. Počet obyvatel rok od roku roste, přibývají nové rodinné domky, kam se stěhují mladí lidé, kteří zakládají rodiny.