Aktuality

MB brigada altan

Hoblování, broušení, natírání a terénní úpravy, to vše doposud zvládli malobašťané během brigádních víkendů na přelomu května a června. Touha po vybudování altánu na okraji místního lesa je velká, doposud se aktivně zapojilo 22 občanů z Malé Bašky. Stavba je prováděna svépomocí za podpory obce Baška. Za dosavadní pracovní nasazení, bezplatné poskytnutí strojů a zařízení a finanční příspěvky patří všem velké DÍKY.

Práce na opravě místní komunikaci dále probíhájí a dopravní omezení způsobené touto stavbou pokračují. Nahlédněte do harmonogramu prací, který by měl být za příznivých klimatických podmínek dodržen...

Hasiči v Praze

Ve dnech 1. 6. - 3. 6. 2018 se někteří členové JSDH Baška účastnili největší hasičské fontány. Celá tato akce byla pojata jako taktické cvičení. V pátek v 8.00 hodin ráno se JSDH Baška vypravila do hlavního města ve složení Lukáš Handrejch, Karel Doležel, Jan Valchař, Marek Samek a David Blahut.

V Bašce a místních částech Hodoňovice a Kunčičky dále pokračují plánované odstávky elektrické energie.

Dětská skupina bude poskytovat službu péče o dítě od 1 do 4 let. Podobně jako tomu bylo u historicky známých "jesliček".