Aktuality

Dětské hřiště pod přehradou

Ke konci července ukončila firma HYBAJ s.r.o. instalaci nových hracích prvků (tentokrát pro děti od 2 do 15 let), kterými byla doplněna stávající workoutová sestava vybudovaná v loňském roce pod přehradou Baška.
Jaké hrací prvky zde naleznete? Skluzavku s nástupní podestou, bludiště na pružině, balanční stezku, tunel – housenku a hrazdy.

V roce 2017 bylo díky reciklaci a využití tříděného odpadu z obcí v systému EKO-KOM uspořeno množství energie, kterou v průměru za rok spotřebuje přibližně 310 tisíc domácností.

Chodník, který vede přes potok u cihelny v Bašce je pro pěší provizorně zpřístupněn.

MB brigada altan

Hoblování, broušení, natírání a terénní úpravy, to vše doposud zvládli malobašťané během brigádních víkendů na přelomu května a června. Touha po vybudování altánu na okraji místního lesa je velká, doposud se aktivně zapojilo 22 občanů z Malé Bašky. Stavba je prováděna svépomocí za podpory obce Baška. Za dosavadní pracovní nasazení, bezplatné poskytnutí strojů a zařízení a finanční příspěvky patří všem velké DÍKY.

Práce na opravě místní komunikaci dále probíhájí a dopravní omezení způsobené touto stavbou pokračují. Nahlédněte do harmonogramu prací, který by měl být za příznivých klimatických podmínek dodržen...