Bližší informace z usnesení vlády ČR

 

a) Na základě usnesení vlády se zakazuje provoz autoškol, provádění zkoušek z odborné a profesní způsobilosti a obdobných činností souvisejících se zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů a to z důvodů následujících opatření. U autoškol tedy neprobíhá výcvik ani závěrečné zkoušky.

b) Dle usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079 se zakazuje dle článku I. Bodu 1. :

- maloobchodní prodej

- prodej a poskytování služeb v provozovnách

- kongresy

- vzdělávací akce

- zkoušky v prezenční formě

 

c) Stanice technické kontroly STK zůstávají v provozu, aktuální vládní opatření se na ně nevztahují! Je tedy nadále možné provést technickou kontrolu vozidel. Jízda bez platné STK je brána jako přestupek.

 

Další informace, například k platnosti řidičských průkazů, omezení některých vlakových spojů atd., najdete na https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Aktualni-situace-v-doprave?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy