Každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.

 

  • Čtěte návody

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

  • Hlídejte otevřený oheň

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření

  • Pozor na cigarety

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

  • Kontrola komínů

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

  • Topte, jak se má

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

  • Poučte své děti

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.

  • Vybavte svoji domácnost

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasícími spreji a přenosnými hasícími přístroji.

 

  • Udržujte v pořádku uzávěry inženýrských sítí

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

  • Kontrolujte elektrická zařízení

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

  • Udržujte průchodné chodby a schodiště

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

 

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto bezpečnostní desatero.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR