Dětská skupina bude poskytovat službu péče o dítě od 1 do 4 let. Podobně jako tomu bylo u historicky známých "jesliček".

Dětskou skupinu zřizuje a bude provozovat Obec Baška. Dětská skupina bude zajišťovat pravidelnou péči o Vaše malé děti ve věku od 1 do 4 let. Provoz bude zahájen letos v září, a to s maximálně 10 dětmi. Bude-li však o umístění dětí v tomto předškolním zařízení větší zájem, plánujeme kapacitu dětské skupiny navýšit.

Jistě víte, že budova bývalé hodoňovické školy dostala nový kabát a právě zde, bude mít dětská skupina své zázemí. Zrekonstruované prostory jsou přizpůsobené potřebám malých dětí, od nového sociálního zařízení, přes vybavení  novým nábytkem i hračkami. Vše bude vyhovovat přísným hygienickým nárokům, aby Vaše děti byly v příjemném a bezpečném prostředí. K tomu samozřejmě přispějí kvalifikované chůvy „tety“, které se budou Vašim dětem věnovat po celou dobu jejich pobytu. Nápomocná bude i paní kuchařka, která bude dětem vydávat svačinky i obědy. Strava pro děti bude zajištěna prostřednictvím školní kuchyně v  bašťanské školce, odkud bude denně přivážena. Dětská skupina bude využívat i přilehlou zahrádku s několika hracími prvky.

Dětská skupina bude otevřena v pracovní dny v týdnu vždy od 6:30 do 17:00 hodin. V případě, že nebudete potřebovat služby dětské skupiny každý den, můžete si určit sami, které dny budete zařízení navštěvovat,  tak jak se  dohodnete  s chůvou.

Projekt dětské skupiny má pomoct rodičům s péčí o dítě, chtějí-li se po „mateřské“ vrátit zpět do práce a na školku je ještě brzy. Dětská skupina je určena pro rodiče, kteří jsou výdělečně činní. Pak je pro ně důležitou informací to, že zaplacenou úhradu za docházku budou moci uplatnit jako nárok na slevu na dani z příjmu.

Současně Vás zveme na 2. června, kdy při příležitosti „Dne dětí“, pro Vás pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ! Přijďte si s dětmi prohlédnout připravené prostory.

  • Máte další otázky?
  • Máte zájem o místo v dětské skupině?
  • Neváhejte nás kontaktovat na tel. č. 558 445 217.
  • Sledujte stránky obce www.baska.cz, připravujeme zde odkaz pro dětskou skupinu, kde najdete všechny potřebné informace a dokumenty ke stažení.
  • Obecné informace o dětských skupinách naleznete na www.dsmpsv.cz