Hasiči mají nové dresy, fotbalisté míče, včelaři mikiny, rybáři absolvovali několik závodů, florbalisté si pochvalují novou tělocvičnu a zájemci o příměstský tábor se již mohou těšit na další.  Projekt Baška dětem nabízí dále spoustu možností. Téměř 150 dětí naší obce si našlo svou zálibu. Aktivity, které nabízí základní škola, využívají další desítky dětí.

Před rokem jsme vás informovali o novém projektu „Baška dětem“, který nabízí spoustu možností, jak naplnit volný čas pro všechny děti v naší obci. Cílem tohoto projektu je rozvíjet aktivity pro místní mládež, která je vystavena riziku současných sociálních nástrah. Jednotlivé kroužky a záliby neodmyslitelně patří po dlouhé generace k tradicím naší obce. V roce 2019 proběhly u jednotlivých kroužků dny otevřených dveřích, rodiče a jejich děti, tak měli možnost se seznámit se základními informacemi a vedoucími kroužků. Více informací jsme prezentovali na obecním webu.

V minulém čísle zpravodaje vás sportovní komise informovala, že není dlouho, co některé kroužky nefungovaly, a dnes čítají opět desítky bašťanských dětí. Kroužek pro mladé hasiče navštěvuje 24 dětí, být rybářem má zájem 14 dětí, včelaření se učí 12 dětí, slavným fotbalistou, či fotbalistkou by chtělo být 30 chlapců a dívek, kroužek florbalistů navštěvuje 28 dětí a roli trosečníka na pustém ostrově v rámci příměstského tábora se v létě roku 2019 zúčastnilo 39 školáků. Spoustu aktivit, které nabízí nová základní škola, jsme zveřejnili v říjnovém zpravodaji.

Důležitá je podpora

Obětavostí a nasazení jednotlivých vedoucích kroužků si vedení obce cení, proto se snaží o maximální podporu v podobě dotací pro fungování každé aktivity. Podpora je také od sponzorů, díky jim mladí hasiči v příští sezóně budou prezentovat obec na závodech v nových dresech, desítky bašťanských florbalistů chodí hrávat do nové tělocvičny, mladí fotbalisté již kopou do nových míčů, včelaři se zase tradičnímu řemeslu učí v nových mikinách a rybáři měli možnost absolvovat několik rybářských závodů v roce 2019 a ještě více jich mají v plánu v roce 2020.

Pokud máte dotazy nebo další nápady k projektu, kontaktujte nás na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Od března roku 2020 budete mít možnost své děti přihlásit na další ročník příměstského tábora, který proběhne na přehradě Baška během velkých prázdnin.

Martin Ogořalek, předseda komise pro sport, školství a práci s mládeží
Fota: archiv Baška dětem

Baška dětem opékání

Baska dětem5 hazenkaři

Baška dětem florbalisti

Baška dětem2 rybaři

Baška dětem4 siesta

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě obce projekt finančně podporují také ZD Beskyd Palkovice, a.s. a Veronika a Jiří Karáskovi z Kunčiček u Bašky. Pojďme prvně vyzpovídat zástupce ředitele ZD Beskyd Palkovice,a.s. Ing. Zbyňka Kozuba.

Zbyněk Kozub pochází ze zemědělské rodiny a po absolvování střední a vysoké školy zemědělské začal pracovat v maloobchodě. Zemědělství byla pro něho od mládí jasná volba, a tak přijal nabídku RenoFarem na pozici ředitele Zbyněk Kozubpodniku ZD Beskyd Palkovice a.s. Jeho vřelý vztah k přírodě, lidem a rozhodnutí vybudovat udržitelné zemědělství našich předků, jsou hodnoty, které sdílí s hodnotami firmy. Má tři děti, přítelkyni, domek, psa a třicet let se věnuje myslivosti, což zabírá jeho veškerý volný čas. Právě ve spojení práce a koníčka vidí příležitost zapracovat na hospodárném využití, tvorbě a ochraně krajiny pro budoucí generace.

ZD Beskyd Palkovice, a.s. v obci Baška působí již řadu let. Co vše zahrnuje Vaše podnikání? (v obci Baška)

Zabýváme se především zemědělskou prvovýrobou, pěstováním plodin na orné půdě, údržbou a ošetřováním trvalých travních porostů a chovem skotu. Provozujeme také bioplynovou stanici v Hodoňovicích a zahradnictví v Lysůvkách.

Jaké jsou plány a vize ZD Beskyd Palkovice, a.s. do budoucna?

Jdeme cestou trvale udržitelného rozvoje a využití krajiny, postaveném na tradičním propojením rostlinné a živočišné výroby. Půda je pro nás dlouhodobým zdrojem obživy, a tak s ní musíme šetrně hospodařit, pečovat o ni a chránit ji pro budoucí pokolení. Orba, pravidelné vápnění, hnojení hnojem a digestátem, stejně jako šetrné hnojení umělými hnojivy a používání postřiků na ochranu rostlin, patří k našim základním postupům. K naplnění těchto cílů se neobejdeme bez moderní výkonné techniky, která vzhledem ke spojení více pracovních operací je i šetrnější k půdě. Nemalé investice připravujeme i do středisek živočišné výroby.

Obstát na dnešním konkurenčním trhu není jednoduché, jistě i vy disponujete nebo směřujete k moderním technologiím. Prozraďte jakými?

V příštím roce zahájíme výstavbu stáje pro mléčný skot ve Skalici, která bude vybavena například robotickým dojením nebo robotickým vysavačem kejdy, který již  testujeme ve stávajících stájích. Používáme nejmodernější technologie setí kukuřice do ochranné plodiny jako protierozní opatření. Hnojíme individuálně každou část pole na základě rozboru půdy, což šetří nejen přírodu, ale i peníze. Naše traktory pro polní práce jsou vybaveny satelitní navigací s přesností na 10 cm.

Zemědělství přináší také svá negativa. Místním občanům se nelíbí hluk, zápach a znečištěné a rozbité cesty. Co vše proto děláte, abyste zabránili stížnostem.

Moderní technika, kterou používáme, splňuje nejmodernější emisní a hlukové limity. Je sice mnohem větší, ale jede jednou tam, kde kdysi jel traktor čtyřikrát. Velkoobjemové vozy odvezou stejné množství hmoty třikrát rychleji. Krátkodobému znečištění komunikaci se bohužel nelze vyhnout. Při sklizni především kukuřice na podzim čistíme průběžně a vždy dáme komunikaci do původního stavu. Ne každému zemědělství a některé jeho produkty voní, ale byla, je a snad i zůstane to vůně vesnice. S každodenní neomezenou dostupností potravin občas lidé zapomínají na to, jak a za jakou cenu se vyrábějí. Jogurt je z mléka, mléko nadojí kráva, která musí být nakrmená senem, které se musí v létě sklidit a uskladnit. To vše stojí obrovské množství práce a úsilí našich zaměstnanců. V akci si jogurt koupíte za 4,90 Kč. Tímto bych chtěl všechny požádat o malé zamyšlení a jistou dávku tolerance. Každou stížnost řeším osobně a individuálně.

ZD Beskyd Palkovice, a.s. je velká firma. V místech, kde máte své pobočky, se snažíte obcím nabídnout spolupráci. V čem spočívá?

Zapojujeme se do podpory projektů, které souvisí s rozvojem venkova, podporu mládeže, kulturního a společenského života v obcích, na jejichž katastrech působíme. Je to investice do budoucnosti společného místa pro lepší život. Pro Bašku spolupracujeme i na projektu využití tepla z bioplynové stanice pro sběrný dvůr obce. V případě potřeby jsme tady s výkonnou a vždy připravenou technikou.

V obci Baška také finančně podporujete zájmové aktivity pro děti v rámci projektu „Baška dětem“. Neuvažujete o možnosti pro děti připravit den otevřených dveří? Jistě by se rády svezly třeba traktorem?

Zatím jsme o tom neuvažovali, ale rádi techniku přijedeme předvést na jakoukoli akci.

Děkuji panu řediteli za rozhovor, přeji mu mnoho osobních i pracovních úspěchů a budu se těšit na další spolupráci.

Rozhovor připravil: Martin Ogořalek, předseda komise pro sport, školství a práci s mládeží