Ne, nebude řeč o žádném filmu o jaru, ale o Velikonočním jarmarku, který proběhl na Bílou sobotu na návsí před Hostincem U Čendy v Hodoňovicích. Pořadatelé při jeho přípravách možná slyšeli připomínky – je už to pozdě, přímo před Velikonocemi, ženy doma pečou, vaří a nepůjdou na jarmark… atd., ale ani toto neodradilo Lenku Pospíšilovou s kolektivem a hostinského Pavla Kowalczyka, aby to vyzkoušeli.

Každá akce, která je pořádána poprvé, nese s sebou jistá rizika menší návštěvnosti, ale naši občané, zdá se, byli zvědaví - oč se jedná, co na tom „rynku“ je, a přišli se podívat. Protože to byla akce charitativní, návštěvníci vhazovali u vchodu do „velikonočního městečka“ menší finanční dar pro Marušku Kučerovou s hypertonickým syndromem.

Velký strach měli pořadatelé určitě i z počasí, kdy se na obloze honila černá mračna, ale sluníčko přece jen dokázalo návštěvníky zahřát svými nesmělými paprsky, což jistě přivítali. Bylo vidět, jak procházejí postupně dvanáct stánků s jarním velikonočním zbožím, perníčky, zvířátky z včelího vosku, keramikou, šperky, perníkem, medovinou a jinými nápoji na zahřátí. Nechyběly uzenářské výrobky, teplé klobásy, zelňačka, prostě – bylo se čím občerstvit i nakoupit dekorace pro velikonoční výzdobu.

A co děti? Na ně bylo též pamatováno – v ohrádce je vítal živý kozlík Monty, dětská dílnička byla stále plná, děti si kreslily, vybarvovaly vajíčka a dělaly různé velikonoční drobnosti z papíru.

Sváteční atmosféru podbarvoval hrou na kytaru Aleš Ludvík, který se střídal s flašinetkem Františkem, jež svým krásným starodávným nástrojem jistě zaujal. Pro děti připravoval též cukrovou vatu v barvách na přání, takže nejen pestrost této sladké pochoutky, ale celé akce, byla jistě tím nejlepším jarním obrázkem.

Přišli jsme s dcerou a vnuky podpořit tuto akci, vždyť se jedná o krásnou lidovou tvořivost, zvyky, které je třeba na vesnicích uchovat. Pořadatelé nám připravili příjemné prožití tohoto velikonočního svátku, za což jim děkujeme,“ řekla pochvalně hodoňovjanka Alena Bařinová.

Lidé postávali s přáteli s medovinou v rukou, seděli na lavičkách, aby si třeba dali sobotní oběd, nebo se prohrabovali ve věcech, který nabízel stánek s názvem „blešák“ a připomínali si „staré dobré časy“ – jak to na „dědině o Velikonocach bylo“….. A to bylo jistě záměrem děvčat v krojích, pořadatelek, které tak dokreslovaly kolorit lidových tradic.

A kolik se tedy na dobrovolném vstupném Marušce vybralo? Úctyhodných 10 188 Kč a od dětí ze Základní školy Baška, kteří na jarmarku měli svůj stánek, kde prodali své výrobky, jež vytvářely pod vedením vychovatelky Šárky Malinovské. Za ně obdrželi 2 070 Kč a ty také dostala Maruška. Poděkování jistě patří všem, kteří na jarmark přišli a Marušce na léčbu tímto přispěli.