V letošním roce jejich konání vyšlo na sobotu 11. 8. 2018. Na ploše přiléhající k přehradě Bašce se již několik dnů před tím pilně pracovalo a vyrostl areál, který byl schopen zabezpečit veškerý možný dosažitelný komfort pro několik tisíc návštěvníků, kteří se na Baškohrátky tradičně sjeli ze všech koutů našeho regionu, ale i mimo něj.

Nebyly by to Baškohrátky, kdyby si s námi nepohrálo i počasí. Už jsme si téměř zvykli, že i když procházíme tropickým létem, na Baškohrátkách prostě musí zapršet. A tak tomu bylo i letos. Během dopoledního programu, který zahájili Klauni z Balónkova, jsme si užili lehkého deštíku. Na startu se řadila plavidla a jednotlivé posádky předváděly své výtvory a mnohdy i vlastní doprovodný program, kterým se snažily zaujmout tu nejpřísnější porotu - diváky.

Před tím, než nastal hřeb Baškohrátek a netradiční plavidla vyrazila na svou spanilou jízdu, se počasí umoudřilo a zbytek dne byl hodně prosluněný. A tak mohl hlavní organizátor akce, David Blahut, v pravé poledne zahájit soutěžní přehlídku spočívající ve spuštění jednotlivých plavidel na vodní hladinu a krátké plavbě kolem poroty s přistáním na protějším břehu. Díky novému uspořádání plochy areálu byly pro diváky k dispozici oba břehy, odkud mohli přihlížet jednotlivým plavbám a hodnotit plavební schopnosti plavidel.

Postupně svou plavbu absolvovalo sedm plavidel. Jako první vyjeli Plasťáci – plavidlo zkonstruované z plastových PET láhví, jehož posádku tvořili obyvatelé Našeho světa – chráněného bydlení z Pržna. Ekologické plavidlo dokázalo, že konstruktér nic nepodcenil a plavební vlastnosti tohoto netradičního plavidla byly bezchybné.

Po nich se na start připravila Chaloupka na kuří nožce. Z pohádky o Mrazíkovi k nám zavítaly snad všechny postavy, které dokonce předvedly choreograficky zajímavě zpracovaný společný tanec a neváhaly si střihnout i několik scének, s ohledem na jejich věk poněkud zmodernizovaných.

Jako třetí se snažilo svou plavbou upoutat pozornost poroty a diváků plavidlo s názvem Svatební hostina s družičkami. Nevěsta v romantických svatebních šatech se vydala na plavbu v doprovodu tří družiček. Ty byly netradičně mužského pohlaví a na svatbu se vystrojily do nádherných slušivých zelených plavek až na ramena. Tady ovšem plavbyschopnost plavidla poněkud pokulhávala, a tak se svatba rázem konala pod vodou.

A na startu byli Šmoulové, čtvrté plavidlo zdobil nádherný šmoulí domeček a posádku tvořila Šmoulinka se třemi Šmoulíky. Nechyběl ani Gargamel, i když pouze kreslený.

Jakmile ukončili svou plavbu, byli na sjezdové rampě připravení Kačeři. Opravdoví kačeři ve společenských pravých kačeřích cylindrech naskákali na plavidlo, které jim poskytlo jim přirozené zázemí přírodního zákoutí, a propluli se ctí celou soutěžní trasu.

Z našich rybníků, jejichž faunu kačeři prezentovali, jsme se pomocí dalšího plavidla ocitli na samotném Madagaskaru. Na Baškohrátky za námi z tohoto ostrova v Indickém oceánu přijely soutěžit zástupci místní zvířeny. Nechyběla mezi nimi například roztomilá žirafka či pruhovaná zebra. Dokázali nám, že i jejich plavidlo si s vodami přehrady Baška poradí.

Jako poslední bylo na startu připraveno plavidlo s názvem Hudba starých mistrů. Tohle plavidlo má své speciální kouzlo, protože jeho posádka každoročně přijede na start, vysype obsah kufru svého auta na hromadu a doslova na koleně buduje plavidlo a předvádí všem, že i s téměř minimální přípravou se dá aktivně zapojit do našich Baškohrátek a den si užít jako soutěžící se všemi výhodami z toho plynoucími. Letos své plavidlo ozdobili starým dobrým vinylem ve tvaru kruhu a na světě bylo plavidlo s nádechem minulosti a vzpomínek. Pobavili především během plavby, kdy je porota doslova záchranářsky a opatrovnicky dovezla ke břehu, kde se však i na těch posledních pár decimetrech dokázali potopit.

Po ukončení exhibičních plaveckých výprav se spočítaly body poroty, připočetly výsledky diváckého hlasování a mohlo se jít na vyhodnocení. A jaké bylo konečné pořadí?

  1. místo – Chaloupka na kuří nožce, která zároveň získala cenu diváků.
  2. místo – Madagaskar
  3. místo – Plasťáci
  4. místo – Šmoulové
  5. místo – Hudba starých mistrů
  6. místo – Svatební hostina s družičkami
  7. místo – Kačeři.

V rámci odpoledního až skoro ranního hudebního programu jsme slyšeli a viděli kapelu Perutě s Milanem Peroutkou, Davida Stypku a Bandjazz, Team revival (SK), Elán kontraband (SK) a Ready Kirken. Souběžně se v odpoledních hodinách rozjela druhá alternativní Fiction stage, kde své umění představila řada DJ‘s moderních stylů.

Moderátor Vlasta Korec, který je již téměř inventářem naší akce a který tak náramně zapadl do celé naší pořadatelské partičky, provázel diváky programem po celý den s humorem, lehkostí a nadhledem jemu vlastním.

Po setmění bylo také divákům předvedeno překvapení večera ze strany pořadatelů. Jednalo se o vylepšenou vodní fontánu se hrou světel, která oblečena do nového hudebního kabátku a doplněna o několik nových prvků, překvapila především animací a retrospektivním shrnutím plavidel minulých let, které se promítaly přímo na vodní clonu nad hladinu přehrady. Nutno podotknout, že k proudnicím, kterých bylo o něco více než minulý rok, zasedli hasiči dobrovolného sboru z Bašky a na polovině proudnic jim po řádném tréninku statečně sekundovali dobrovolníci z řad obyvatel naší krásné obce!

Po celou dobu Baškohrátek bylo pro diváky v areálu k dispozici nepřeberné množství jídla a pití a program doplněn o spoustu doprovodných atrakcí, jako například Bike show s work shopem, projížďky na koních a ponících, skákací hrady a trampolíny, herní zóna na pobavení malých i velkých, překážkový park Tarzánie, aqua zorbing, kreativní obrázky z písku, soutěže s Avonem a spoustu dalšího.

Nepostradatelným partnerem akce je obec Baška, která má nad Baškohrátkami záštitu a která se nám snaží všemožně vyjít vstříc a hodně nám tím nejen v rámci příprav usnadňuje. Nesmím ale zapomenout ani na všechny ostatní naše partnery, protože každý z nich nám nějakým způsobem pomáhá a přispívá tak ke zdárnému průběhu Baškohrátek.

Věřím, že si každý v takovéto nabídce přišel na to své a užil si den podle svých představ. Za pořadatele mohu říct, že leč unaveni a vyčerpaní po celém několikadenním maratonu příprav, průběhu a úklidu, jsme šťastni, že vás naše akce baví a jste nám nakloněni, děkujeme!