Stále nová opatření a zhoršující se situace v souvislosti pandemii COVID-19 komplikují život také školákům a jejich zájmovým aktivitám. V minulém čísle Zpravodaje jsme vám představili kroužky pro děti organizované jednotlivými spolky. Ty, pokud to situace dovolí, budou probíhat i nadále. Kroužky organizované základní školou se bohužel neotevřou.  

,,Na doporučení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky nebudeme v letošním roce otvírat žádné kroužky pro děti organizované školou. Tělocvična Základní školy Baška pro fotbalisty, florbalisty, orientační běh apod. bude k dispozici i nadále,“ uvedla ředitelka bašťanské školy Renata Válková.

O tom, že děti mají chuť po zájmových aktivitách, svědčí účast více než deseti bašťanských rybářů na prázdninovém soustředění na líhni v Bašce. O průběhu rybářských zážitků nás informuje v následujícím textu vedoucí kroužku mladých rybářů v Bašce Lukáš Dvořák.

Martin Ogořalek, předseda komise pro sport, školství a práci s mládeží

Týdenní soustředění mladých rybářů

I mladé rybáře postihly preventivní opatření proti nákaze COVID-19 zcela významným způsobem. Český rybářský svaz zrušil již v průběhu dubna všechny pravidelné rybářské kroužky a také všechny dětské rybářské závody a jiné soutěže. Po vyhodnocení situace jsme začátkem července společně s dalšími třemi vedoucími uspořádali rybářské soustředění na líhni v Bašce, kterého se i přes prvotní obavy zúčastnilo celkem 14 rybářek a rybářů. Protože nám zbylo nakoupené krmivo pro ryby, které mělo původně posloužit jako lákadlo ryb na jednotlivých závodech, rozhodli jsme se podniknout masivní útok a vodu v okolí líhně pořádně prokrmit a přilákat tím ryby z celé přehrady. I přesto, že jsme zahájili krmnou kampaň tři dny před započetím soustředění, povedlo se v průběhu pěti dnů nachytat jen pár drobných rybek a několik velkých cejnů a plotic. Úspěch v podobě pořádného kapra nebo bojovného dravce se nekonal, proto doufáme, že nás sv. Petr takovým úlovkem obdaří na jiné společné akci.

Ani neúspěch v rybolovu děti neodradil. Kromě chytání ryb jsme navštívili našeho bašteckého rybího farmáře Radka Foldynu a jeho farmu. Děti byly přítomny krmení robustních pstruhů a byl jim vysvětlen princip recirkulačních sádek, které po nezbytné úpravě vodu ženou zpět do oběhového systému. Stejně jako loni měly děti možnost nahlédnout do tajů lovu naší největší sladkovodní ryby, sumce velkého. Ten se na většině lokalit, pokud je tato metody povolena, chytá pomocí vábničky. Toto dřívko způsobí na hladině zvukový efekt, který nenechá sumce v klidu a donutí je připlavat a podívat se, co se na hladině děje. K takovému lovu musí být k dispozici loď. Protože se na přehradě Baška loď k rybolovu používat nesmí, vyjely děti a instruktor na lodi bez prutu a nástrahy. Jakmile začal sumcobijce ryby lákat vábničkou, pozorovaly děti temné stíny na obrazovce echolokátoru, který je rovněž pro tento lov potřeba. I když sumce ve vodě vidět nebylo, pár stínů na obrazovce děti lokalizovaly a určitě většina z nich měla v noci sny spojené s největším dravcem našich vod. Poslední den se nám rozbrečelo počasí a rozhodli jsme se vyjet na nedalekou Olešnou, kde je pro děti přístupnější a bezpečnější terén. Zde se nám jeden kapřík sice povedl, ale protože se jednalo o mazaného jedince, vypnul se u břehu z háčku, proplul mezi nohama jednoho rybaříka a ještě ho stačil na rozloučenou pořádně pocákat.

Tradičním poděkováním zakončím skromnou letošní rekapitulaci. Děkuji především rodičům za rozumné jednání a trpělivost při vyplňování nezbytných dokumentů před zahájením akce. Rovněž děkuji firmě Lovíme ryby (www.lovimeryby.cz) za možnost VIP návštěvy pro děti rybářského kroužku Baška. A dále děkuji všem kolegům rybářům, kteří pomohli nejen prázdninovou akci zrealizovat.

                                                                                                      S pozdravem Petrův zdar Lukáš Dvořák

 

Rybáři2Rybáři1  Rybáři3