Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu.

A protože úterý je pro mnoho lidí dnem pracovním, kdy by se jich přišlo asi jen málo pobavit, proběhlo masopustní veselí v Hodoňovicích v sobotu 10. února 2018. Už po jedenácté se chovala před Hostincem U Čendy basa, tentokrát Julinka, se vší parádou.

Masopustním průvodem vesnicí byla dovezena na žebřiňáku taženém dvěma soby, doprovázena nápaditými maskami až na místo posledního odpočinku. Hrobníci už hloubili hrob, občané i masky se přišli rozloučit s touto bálovou společnicí. Nechyběla muzika Huťařka, která nejdříve vyhrávala v průvodu rázně do kroku, před smutečním obřadem však svůj repertoár změnila. Velebný pán s kostelníkem se s ní důstojně rozloučili, lidé slzu uronili a všude přítomná smrtka máchala svoji kosou. Myslela si snad, že do svých spárů chytne více duší než jen basu Julču. Její záměry ale vyšly vniveč, když ji sobi táhli ve stavu úplně „na mol“ za vesnicí, aby „neškodila dědině“.

Tak mohla být basa Julča spuštěna do hrobu, občané ji oplakali, velebný pán se se všemi rozloučil slovy: „Ludě zlatí, tuž se tudy veseltě, pijtě, jeztě, když tu zubatú odvezli kajsi pryč. A vy včil všichni při muzyce na sale U Čendy tu radostnu událost pořádně oslavtě! Se mnu se uvidíieě až po postní době,“ pronesl pan farář.

Zábava samozřejmě nekončila, by naopak. Na sále hostince se už na své vystoupení připravoval folklorní soubor Grunik s cimbálovkou Vojtek. Představili se ve dvou pásmech – lašském a z Kysúce. A pak už do večerních hodin hrála cimbálová muzika Kotci, lidé tancovali, bavili se. Před hostincem se točil dřevěný kolotoč, který uvítaly především děti. Ve stáncích našli přítomní hosté rozmanité občerstvení, ale i dřevěné výrobky, nechyběla teplá medovina, víno z černého rybízu. Prostě každý se občerstvoval a bavil po svém…

Masopust (neboli fašank) - tato veselá česká tradice - se tak díky Čendaspolku a místnímu fojtovi v Hodoňovicích daří uchovat. Samozřejmě též díky vám všem občanům, kteří jste ochotni přijít se veselit. Snad tomu bude tak i v příštím roce, kdy masopust vychází na 2. března.