Kulturní akce

Kulturní akce pořádané obcí Baška nebo spolky působící na území obce Baška naleznete v kalendáří kulturních akcí.

Ani letos nezůstala tradice rozsvěcování vánočních stromů v obci porušena a v sobotu 1. prosince 2018, den před první adventní nedělí, se sešli občané tentokrát v Hodoňovicích, aby při společném adventním hodování rozsvítili nazdobený, vzrostlý smrk v parčíku před Hostincem U Čendy.

Tradiční hodoňovické pečení, tentokár na téma KOKOSOVÁNÍ, oslovilo spoustu lidí. Soutěžící předložili k hodnocení 22 kokosových dobrot. Objevily se i zajímavosti jako australský moučník nebo kokohořcice. 

Dne 3. 11. 2018 proběhlo v Kulturním době v Bašce slavnostní Vítání občánků. Na tuto slávu bylo pozváno 26 dětí. Vítání občánků proběhlo i letos na jaře, kdy bylo přivítáno 16 dětí. 

Oslavy 630 let založení Hodoňovic proběhly ve dnech 19. a 20. října 2018. Za pomoci zúčastněných občanů byla zasazena lípa srdčitá. Zazněla i česká státní hymna v podání všech přítomných. Hosté se bavili u bohatého kulturního programu a navštívili i výstavu historie Hodoňovic.

Baškohrátky

V letošním roce jejich konání vyšlo na sobotu 11. 8. 2018. Na ploše přiléhající k přehradě Bašce se již několik dnů před tím pilně pracovalo a vyrostl areál, který byl schopen zabezpečit veškerý možný dosažitelný komfort pro několik tisíc návštěvníků, kteří se na Baškohrátky tradičně sjeli ze všech koutů našeho regionu, ale i mimo něj.