Kulturní akce

Kulturní akce pořádané obcí Baška nebo spolky působící na území obce Baška naleznete v kalendáří kulturních akcí.

Velice nejisté bylo odehrání premiéry divadelního představení, které bylo naplánováno na neděli 20. 9. 2020. Nakonec se ale za přísných hygienických opatření vše zdárně podařilo a ochotnický divadelní Spolek dobrovolně nedobrovolných herců z Bašky mohl v kulturním domě v Bašce představit komedii autorky Eriky Suchanové Slavičí dům.

Stále nová opatření a zhoršující se situace v souvislosti pandemii COVID-19 komplikují život také školákům a jejich zájmovým aktivitám. V minulém čísle Zpravodaje jsme vám představili kroužky pro děti organizované jednotlivými spolky. Ty, pokud to situace dovolí, budou probíhat i nadále. Kroužky organizované základní školou se bohužel neotevřou.  

,,Na doporučení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky nebudeme v letošním roce otvírat žádné kroužky pro děti organizované školou. Tělocvična Základní školy Baška pro fotbalisty, florbalisty, orientační běh apod. bude k dispozici i nadále,“ uvedla ředitelka bašťanské školy Renata Válková.

Vážení rodiče, 

ve spolupráci s jednotlivými organizacemi a spolky v obci Baška vám představujeme přehled zájmových aktivit pro děti ve školním roce 2020/2021.

U každé aktivity je uveden termín, místo a kontakt na zodpovědnou osobu daného kroužku.

O víkendu 11. - 13. září 2020 proběhl tradiční poznávací zájezd obce Baška - Za poznáním krás naší vlasti. Cílem byly tentokrát Jeseníky a plně obsazený autobus se vydal na třídenní výlet.

10. jubilejní ročník Gulášfestu se konal tradičně poslední sobotu prázdnin - 29. 9. 2020 - na přehradě Baška. Ani tento ročník, částečně poznamenaný koronavirovou situací, nezklamal.