Kulturní akce

Kulturní akce pořádané obcí Baška nebo spolky působící na území obce Baška naleznete v kalendáří kulturních akcí.

Lašský smíšený pěvecký sbor se rozhodl svůj tradiční Vánoční koncert, který se koná vždy 26. prosince, odvysílat online. To je dnes jediná možná cesta, jak v této nelehké době dopřát lidem trochu kultury. Záznam můžete shlédnout na Youtube kanále Obce Baška.

Vážení občané,

dovolte mi, abych Vás i v tomto náročném období informoval o činnosti Komise pro sport, školství a práci s mládeží v letošním roce. I když se na našich plánovaných akcích podepsala epidemiologická situace a různá proti pandemická opatření, neztráceli jsme svou vizi a naději. Podařilo se nám zrealizovat několik významných akcí a současně jsme se zaměřili na další rozvoj v následujícím roce.

Dne 3. ledna 2020 se v Hostinci u Čendy uskutečnil Tříkrálový turnaj ve stolním tenise o pohár starostky Obce Baška. Rekordní účast s 60ti hráči nás utvrdila, že ping pong v Bašce žije! S velkým zájmem o stolní tenis v obci rostou také nároky na materiální zabezpečení, proto Obec Baška zakoupila nový ping pongový stůl, který bude sloužit jak dětem, tak i dospělým hráčům.  

Velice nejisté bylo odehrání premiéry divadelního představení, které bylo naplánováno na neděli 20. 9. 2020. Nakonec se ale za přísných hygienických opatření vše zdárně podařilo a ochotnický divadelní Spolek dobrovolně nedobrovolných herců z Bašky mohl v kulturním domě v Bašce představit komedii autorky Eriky Suchanové Slavičí dům.

Stále nová opatření a zhoršující se situace v souvislosti pandemii COVID-19 komplikují život také školákům a jejich zájmovým aktivitám. V minulém čísle Zpravodaje jsme vám představili kroužky pro děti organizované jednotlivými spolky. Ty, pokud to situace dovolí, budou probíhat i nadále. Kroužky organizované základní školou se bohužel neotevřou.  

,,Na doporučení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky nebudeme v letošním roce otvírat žádné kroužky pro děti organizované školou. Tělocvična Základní školy Baška pro fotbalisty, florbalisty, orientační běh apod. bude k dispozici i nadále,“ uvedla ředitelka bašťanské školy Renata Válková.

Vážení rodiče, 

ve spolupráci s jednotlivými organizacemi a spolky v obci Baška vám představujeme přehled zájmových aktivit pro děti ve školním roce 2020/2021.

U každé aktivity je uveden termín, místo a kontakt na zodpovědnou osobu daného kroužku.