V sobotu 9.6.2018 byl areál přehrady v Bašce svědkem konání již 3. ročníku Beskydských her bez hranic. Tohoto meziobecního zápolení se zúčastnilo vedle obce Baška také dalších 5 obcí sdružených  v Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy: Pržno, Janovice, Lhotka, Kunčice pod Ondřejníkem a Frýdlant nad Ostravicí.

Obec Baška byla tentokrát organizátorem celé akce. Proto se již od konce minulého roku scházel na pravidelných schůzkách realizační tým, který měl nejen připravit vlastní soutěže, ale také zajistit doprovodný program a technické zázemí pro týmy všech zúčastněných obcí. Tady se projevila organizační zkušenost Hanky Poledníkové (hlavní rozhodčí celé akce), ale vhodnými nápady a náměty na nové soutěže přišli také členové sportovní komise - Pavel Eliáš (hlavní pořadatel) s Janou Ondračkovou (rozhodčí za obec Baška). O jednotlivé týmy zúčastněných obcí se nám vzorně postarali naši senioři, členové Senior klubu z Bašky, kteří v rolích průvodců dělali týmům garde po celý sportovní den. Samozřejmě bez pomoci dalších spolupracovníků, především garantů jednotlivých disciplín, kteří se starali o vlastní přípravu jednotlivých soutěží, by celá akce nemohla proběhnout. Byli to  manželé Bacílkovi, Sanitrová Lenka, Bayer Richard, Korbašová Kateřina, Fišerová Iveta a za bašťanské hasiče uvádím Frýdla Vítězslava. O vlastní zápis výsledků a veřejnou projekci na monitorech se staral Blahut David. Všem zmíněným, ale také všem jejich pomocníkům, patří velké díky. Poděkování patří také našim sponzorům, firmám: Poháry Bauer, s.r.o. a Arcimpex, s.r.o. Průběh soutěžního dění moderoval redaktor České televize Radek Erben a představování jednotlivých soutěžních disciplín velmi dobře zvládla Hanka Poledníková.

A jak vlastně soutěžení probíhalo? Především celý průběh Her ovlivnil velký dešťový příval, který pořádně skropil závodníky hned v první soutěži. A tak se „Letní biatlon“ v krátké chvíli změnil spíše na vodní lyžování nežli boj s časomírou, a šlo především o doběhnutí do cíle bez újmy na zdraví. Tato bouřka si svou intenzitou vynutila i přestávku, a teprve po více než dvacetiminutovém přerušení se mohlo pokračovat v soutěžení. Nicméně značně promoklý terén byl vedle plnění soutěžních úkolů další velkou překážkou, se kterou se museli závodníci potýkat. Jsme rádi, že i při těchto extrémních podmínkách neměla naše zdravotnice, paní  Dáša Habrnalová, mnoho práce.

A tak závodníci vedle již zmiňovaného Letního biatlonu, prošli přes soutěžení v disciplíně Voda v kýblu, kdy musely týmy dopravit nestandartním způsobem nad hlavou a mezi nohami kýbl plný vody  a Agility, což byl běh přes členitou a náročnou překážkovou dráhu. Tohle byly disciplíny, které jsou standartní a jsou základem pro všechny ročníky Her bez hranic.

Další tři disciplíny Her jsou pak v rukou pořadatelské obce. Samozřejmě jsme si tedy nenechali ujít příležitost využít naši přehradu a připravili jsme si disciplíny, které odpovídaly tomuto speciálnímu prostředí, ve kterém se letošní ročník konal. Vedle Rybolovu (lovení plechových rybek pomocí udice s magnetem z bazénu) jsme se přes Táboření (založení ohniště, postavení stanu, plnění tubusu vodou a pití piva) dostali závěrečnou soutěží přímo do vod přehrady. Poslední disciplínou byla Vodní štafeta, do které se zapojili úplně všichni soutěžící. Ti museli zdolat dráhu cca 40 m kolem bójky, a to štafetovým způsobem postupně na raftu, kajaku, kanoi, paddleboardu a nakonec v obřím plavacím kruhu.

Přestože se týmu z Bašky, který závodil ve složení:

děti: Blahut Matěj, Mílová Terka, Eliáš Jirka, Poledníková Šiška, Fišerová Verča , Sklář Matěja Ondračka Adam
dospělí: Motlochová Dáša, Navrátilová Monika, Mílová Martina, Meca Jaroslav, Carbol Martin, Handrejch Lukáš a Čajánek Martin,

příliš  nedařilo v úvodních disciplínách, vylepšil svoje postavení právě na posledních úkolech a utekl tak z posledního místa. Ovšem vzhledem k tomu, že jsme letos byli svědky výsledku, kdy dvě obce skončily na třetím místě, tedy Lhotka a Frýdlant n. O., tak jsme vlastně skončili čtvrtí, což zase není tak nejhorší… Vítězství si odnesla již potřetí Obec Janovice, pronásledovaná na druhém místě obcí Kunčice p. O.

Po slavnostním vyhlášení výsledků, následovala volná zábava, kterou zpříjemnila hudba v podání místní kapely Šraml boys a celý sportovní den byl po setmění zakončen hudební vodní fontánou v podání našich hasičů z Bašky a Hodoňovic.

Vítězným týmům samozřejmě blahopřejeme a budeme se těšit příští rok, pro tentokrát to bude ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Fotogalerie: Beskydské hry bez hranic (2018)