Kulturní akce

Kulturní akce pořádané obcí Baška nebo spolky působící na území obce Baška naleznete v kalendáří kulturních akcí.

V kulturním domě to 15. března bzučelo jako v úlu a jako v úlu to tam i vypadalo. Hned u vstupu se podávala medovina, na stěnách visely obrázky včelek, které pro nás namalovaly děti. V baru U Koníka Hopa obsluhovali nejen Hop, ale i mravenci, o kabáty návštěvníků svědomitě pečovala pavoučice Fidla a včelí královna a všude okolo poletovaly včely dělnice. Tak ve zkratce vypadal letošní ročník Školního plesu.

Masopust

Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Dodnes se na mnoha místech našeho regionu slaví ve dnech předcházející popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i masopust. Hlavní veselá masopustní zábava nezačíná v Hodoňovicích v neděli, ale v sobotu (letos 2. 3.) – přizpůsobením se pracujícím, kteří v neděli ještě chtějí odpočívat, a tak jim sobota lépe vyhovuje k zábavě.

Ani letos nezůstala tradice rozsvěcování vánočních stromů v obci porušena a v sobotu 1. prosince 2018, den před první adventní nedělí, se sešli občané tentokrát v Hodoňovicích, aby při společném adventním hodování rozsvítili nazdobený, vzrostlý smrk v parčíku před Hostincem U Čendy.

Tradiční hodoňovické pečení, tentokár na téma KOKOSOVÁNÍ, oslovilo spoustu lidí. Soutěžící předložili k hodnocení 22 kokosových dobrot. Objevily se i zajímavosti jako australský moučník nebo kokohořcice. 

Dne 3. 11. 2018 proběhlo v Kulturním době v Bašce slavnostní Vítání občánků. Na tuto slávu bylo pozváno 26 dětí. Vítání občánků proběhlo i letos na jaře, kdy bylo přivítáno 16 dětí.