Kulturní akce

Kulturní akce pořádané obcí Baška nebo spolky působící na území obce Baška naleznete v kalendáří kulturních akcí.

O víkendu 11. - 13. září 2020 proběhl tradiční poznávací zájezd obce Baška - Za poznáním krás naší vlasti. Cílem byly tentokrát Jeseníky a plně obsazený autobus se vydal na třídenní výlet.

10. jubilejní ročník Gulášfestu se konal tradičně poslední sobotu prázdnin - 29. 9. 2020 - na přehradě Baška. Ani tento ročník, částečně poznamenaný koronavirovou situací, nezklamal. 

V pátek 28. srpna proběhl na přehradě Baška pod taktovkou Bašťanského spolku a za spolupráce s obcí Baška hudební mini festival, který měl být alespoň částečnou „záplatou“ za letošní chybějící Baškohrátky.

13. července, pondělí, do našeho indiánského tábořiště, jehož hlavní dominantou jsou dvě velká pravá indiánská teepee, přijíždí skupina téměř čtyřiceti indiánů z kmenů Apačů, Čerokijů, Siuxů a Navahů. Všichni se těší na dobrodružství, která je v následujících dnech čekají. Vše začíná výrobou nezbytných indiánských čelenek a obřadem, během kterého spálí svá civilní jména a přijímají nová, indiánská. Už tedy žádná Karolína, Jakub a Tereza, ale Dlouhý vlas, Velký totem nebo Malá liška.

Datum 23. května 2020 se stalo jedním z důležitých mezníků dění obce Baška v roce 2020. Právě tuto sobotu se totiž konala tradiční akce pořádaná Bašťanským spolkem, a to Okolo Bašky cestička.